Stavební a investorské noviny - 10 / 2017 - page 1

INVESTORSKÉ NOVINY
STAVEBNÍ
POZEMNÍ
A PRŮMYSLOVÉ STAVBY,
LEŠENÍ, BEDNĚNÍ, STROJE
10/2017 | 24. ročník
WWW
.TVSTAV.
CZ
Prefabrikovaná konstrukce závodu
YANKEE CANDLE o ploše 35000m
2
Jsou použité typické výrobky PREFA PRAHA
– sloupy, stěny a předepnuté střešní vazníky
v celkovém počtu cca 2500ks prvků.
Více na
.
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...60
Powered by FlippingBook