Katalog 2017 - page 1

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
38
S
KUPINOVÉ
ŘAZENÍ
FIREM
ZASTOUPENÝCH
V
SYSTÉMOVĚ
TŘÍDĚNÉM
ADRESÁŘI
ArcelorMittal Tubular Products Karviná a. s. ............... 1-11 .....40
METAL TRADE COMAX, a. s......................................1-14 .....40
Rukki CZ s. r. o............................................................1-14 .....40
puren GmbH................................................................1-15 .....40
TANDEM Group, spol. s r. o. .......................................1-15 .....40
GLASS DOC s. r. o......................................................1-16 .....40
ALUPROF SYSTEM CZECH s. r. o.............................1-17 .....40
Animo Bohemia s. r. o. ................................................1-17 .....40
BECKER motory s. r. o................................................1-17 .....40
Gerhard Geiger GmbH & Co. KG................................1-17 .....40
GU - Stavební kování CZ, spol. s r. o..........................1-17 .....40
HELLA stínící technika s. r. o.......................................1-17 .....40
Hörmann Česká republika s. r. o. ................................1-17 .....41
Hueck s. r. o.................................................................1-17 .....41
ISOTRA a. s.................................................................1-17 .....41
KOMA FACADE s. r. o.................................................1-17 .....41
OKENTĚS spol. s r. o..................................................1-17 .....41
SPEDOS s. r. o............................................................1-17 .....41
VELUX Česká republika, s. r. o. ..................................1-17 .....41
VP trend s. r. o.............................................................1-17 .....41
ZEBR s. r. o. ................................................................1-17 .....41
ŽALUZIE NEVA s. r. o..................................................1-17 .....41
MABA Prefa spol. s r. o................................................1-19 .....41
TBG METROSTAV s. r. o. ...........................................1-19 .....41
TRANSBETON s. r. o. .................................................1-19 .....42
COLORLAK, a. s. ........................................................1-21 .....42
HERMES TECHNOLOGIE s. r. o. ...............................1-21 .....42
Remei CZ, spol. s r. o..................................................1-21 .....42
S I M A T , akciová společnost.....................................1-21 .....42
TECONS, spol. s r. o. ..................................................1-21 .....42
VDZ S.A.R...................................................................1-21 .....42
HELUZ cihlářský průmysl v. o. s..................................1-23 .....42
Colt International, s. r. o...............................................1-24 .....42
EKON s. r. o.................................................................1-24 .....42
Fuchs Fertigteilwerke Ost GmbH odštěpný závod ......1-24 .....42
mageba CS s. r. o........................................................1-24 .....42
MATEICIUC a. s. .........................................................1-24 .....43
MONT-KOVO, spol. s r. o. ...........................................1-24 .....43
Unihal s. r. o.................................................................1-24 .....43
ASKOM a. s................................................................. 2-11 .....43
Asterix a. s................................................................... 2-11 .....43
IKEMA BOHEMIA s. r. o. ............................................. 2-11 .....43
Interglobal DUO s. r. o................................................. 2-11 .....43
ITES, spol. s r. o. ......................................................... 2-11 .....43
JAMI PRAHA s. r. o. .................................................... 2-11 .....43
Liebherr-Stavební stroje CZ s. r. o............................... 2-11 .....43
REKMA spol. s r. o....................................................... 2-11 .....43
STIM, spol. s r. o.......................................................... 2-11 .....43
Strojírny Podzimek, s. r. o............................................ 2-11 .....44
TRANSTECHNIK CS spol. s r. o. ................................ 2-11 .....44
STATECH s. r. o. .........................................................2-12 .....44
TRUCK TRADE spol. s r.o...........................................2-12 .....44
VÝTAHY MORAVIA CZ, spol. s r. o. ............................2-12 .....44
Česká Doka bednicí technika spol. s r. o.....................2-14 .....44
EVEREST servis s. r. o................................................2-14 .....44
PERI, spol. s r. o..........................................................2-14 .....44
ChanGroup s. r. o. .......................................................2-15 .....44
Green Center s. r. o.....................................................2-16 .....44
VESIBA, s. r. o.............................................................2-16 .....44
COLAS CZ, a. s........................................................... 3-11 .....44
DT Mostárna, a. s. ....................................................... 3-11 .....45
EFRE CZ s. r. o. .......................................................... 3-11 .....45
EKOPROGRES HRANICE, a. s.................................. 3-11 .....45
FREKO, a. s. ............................................................... 3-11 .....45
HERKUL a. s. .............................................................. 3-11 .....45
HYDROTECHNIK PRAHA spol. s r. o. ........................ 3-11 .....45
REPONT s. r. o............................................................ 3-11 .....45
SaM silnice a mosty a. s.............................................. 3-11 .....45
SILNICE.CZ s. r. o....................................................... 3-11 .....45
STRABAG a. s............................................................. 3-11 .....45
T RAIL a. s................................................................... 3-11 .....45
PARIO s. r. o................................................................3-15 .....45
HEBERGER CZ s. r. o.................................................3-16 .....46
HSF System a. s..........................................................3-16 .....46
Metrostav a. s..............................................................3-16 .....46
OMLUX, spol. s r. o. ....................................................3-16 .....46
Ridera Stavební a. s....................................................3-16 .....46
Terracon a. s................................................................3-16 .....46
B-Projekting, spol. s r. o............................................... 4-11 .....46
DIPRO, spol. s r. o....................................................... 4-11 .....46
Dopravoprojekt Brno a. s............................................. 4-11 .....46
IBR Consulting, s. r. o.................................................. 4-11 .....46
PRAGOPROJEKT, a. s................................................ 4-11 .....46
Link projekt s. r. o. ....................................................... 4-11 .....47
MORAVIA CONSULT Olomouc a. s. ........................... 4-11 .....47
VALBEK-EU, a. s......................................................... 4-11 .....47
Handi-friendly s. r. o.....................................................4-13 .....47
MOUCAL podlahoviny s. r. o. ......................................4-13 .....47
Osmont, s. r. o. ............................................................4-13 .....47
Geberit spol. s r. o. ......................................................4-14 .....47
Gienger spol. s r. o., centrum Elements ......................4-14 .....47
SCHELL GmbH & Co. KG ...........................................4-14 .....47
ABX s. r. o....................................................................4-15 .....47
ait-česko s. r. o. ...........................................................4-15 .....47
ALTA TRADING s. r. o. ................................................4-15 .....47
Benochema s. r. o........................................................4-15 .....48
ČAJKA-KLIMA s. r. o. ..................................................4-15 .....48
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r. o. ..................4-15 .....48
JANKA ENGINEERING s. r. o. ....................................4-15 .....48
Laurens Czech Republic, spol. s r.o............................4-15 .....48
MINIB, a. s...................................................................4-15 .....48
NEPA spol. s r. o..........................................................4-15 .....48
Obchodní společnost SLOKOV a. s. ...........................4-15 .....48
Panasonic Heating and Cooling ..................................4-15 .....48
PragoNord.cz s. r. o.....................................................4-15 .....48
Reflex CZ, s. r. o..........................................................4-15 .....48
SEPLAST, s. r. o..........................................................4-15 .....48
Thermona spol. s r. o...................................................4-15 .....49
Vaillant Group Czech s. r. o. ........................................4-15 .....49
WEISHAUPT s. r. o. ....................................................4-15 .....49
Zehnder Group Czech Republic s. r. o. .......................4-15 .....49
ACO Stavební prvky spol. s r. o...................................4-16 .....49
ČKV Praha s. r. o.........................................................4-16 .....49
FV - Plast, a. s.............................................................4-16 .....49
Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů, s. r. o. ....4-16 .....49
HAWLE ARMATURY, spol. s r. o. ................................4-16 .....49
HECKL s. r. o...............................................................4-16 .....49
LK Pumpservice,
společnost s ručením omezeným................................4-16 .....49
MB-SVING s. r. o.........................................................4-16 .....49
Promat s. r. o. ..............................................................4-16 .....50
PROMON spol. s r. o...................................................4-16 .....50
REHAU s. r. o. .............................................................4-16 .....50
TITAN-METALPLAST s. r. o. .......................................4-16 .....50
Viega s. r. o..................................................................4-16 .....50
RENOLIT Tábor s. r. o.................................................4-17 .....50
AB via, s. r. o. ..............................................................4-19 .....50
NKT s. r. o....................................................................4-19 .....50
Prakab Pražská Kabelovna, s. r. o. .............................4-19 .....50
PROMSAT CZ s. r. o. ..................................................4-19 .....50
Teco a. s. .....................................................................4-19 .....50
ENVIFORM a. s...........................................................5-16 .....50
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...13
Powered by FlippingBook