Katalog 2018 - page 1

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
30
S
KUPINOVÉ
ŘAZENÍ
FIREM
ZASTOUPENÝCH
V
SYSTÉMOVĚ
TŘÍDĚNÉM
ADRESÁŘI
BRAMAC střešní systémy spol. s r. o..........................1-14 .....32
Mediterran CZ s. r. o....................................................1-14 .....32
METAL TRADE COMAX, a. s......................................1-14 .....32
Ruukki CZ s. r. o..........................................................1-14 .....32
Pittsburgh Corning CR, s. r. o......................................1-15 .....32
TANDEM Group, spol. s r. o. .......................................1-15 .....32
OBSIDIAN a. s.............................................................1-16 .....32
ALUPROF SYSTEM CZECH s. r. o.............................1-17 .....32
Animo Bohemia, s. r. o. ...............................................1-17 .....32
BECKER motory s. r. o................................................1-17 .....32
Gerhard Geiger GmbH & Co. KG................................1-17 .....32
GU-stavební kování CZ, spol. s r. o.............................1-17 .....32
HELLA stínící technika s. r. o.......................................1-17 .....33
Hörmann Česká republika, s. r. o. ...............................1-17 .....33
Hueck s. r. o.................................................................1-17 .....33
ISOTRA a. s.................................................................1-17 .....33
OKENTĚS, spol. s r. o.................................................1-17 .....33
PERITO s. r. o. ............................................................1-17 .....33
SPEDOS s. r. o............................................................1-17 .....33
VP trend s. r. o............................................................1-17 .....33
ZEBR s. r. o. ................................................................1-17 .....33
MABA Prefa spol. s r. o................................................1-19 .....33
TRANSBETON s. r. o. .................................................1-19 .....33
BIGUMA BOHEMIA, s. r. o. .........................................1-21 .....33
COLORLAK, a. s. ........................................................1-21 .....34
HERMES TECHNOLOGIE s. r. o. ...............................1-21 .....34
Minova Bohemia s. r. o................................................1-21 .....34
Remei CZ, spol. s r. o..................................................1-21 .....34
SIMAT, akciová společnost..........................................1-21 .....34
TECONS, spol. s r. o. ..................................................1-21 .....34
Uzin Utz Česká republika s. r. o. .................................1-21 .....34
VDZ S.A.R., s. r. o. ......................................................1-21 .....34
Colt International, s. r. o...............................................1-24 .....34
Fibertex Nonwovens, a. s............................................1-24 .....34
FUCHS Fertigteilwerke Ost GmbH..............................1-24 .....34
MATEICIUC a. s. .........................................................1-24 .....34
MEA Water Management s. r. o...................................1-24 .....35
MONT-KOVO spol. s r. o. ............................................1-24 .....35
PH metal s. r. o............................................................1-24 .....35
Stabilplastik, spol. s r. o...............................................1-24 .....35
Unihal s. r. o.................................................................1-24 .....35
ŽPSV a. s. ...................................................................1-24 .....35
ASKOM a. s................................................................. 2-11 .....35
ASTERIX a. s. ............................................................. 2-11 .....35
IKEMA BOHEMIA s. r. o. ............................................. 2-11 .....35
Interglobal DUO s. r. o................................................. 2-11 .....35
JAMI PRAHA s. r. o. .................................................... 2-11 .....35
KUHN - BOHEMIA a. s................................................ 2-11 .....35
REKMA spol. s r. o....................................................... 2-11 .....36
STIM, spol. s r. o.......................................................... 2-11 .....36
Strojírny Podzimek, s. r. o............................................ 2-11 .....36
TRANSTECHNIK CS spol. s r. o. ................................ 2-11 .....36
Kranimex, spol. s r. o...................................................2-12 .....36
STATECH s. r. o. .........................................................2-12 .....36
VÝTAHY MORAVIA CZ, spol. s r. o. ............................2-12 .....36
GREMARK CZ s. r. o...................................................2-14 .....36
PASCHAL s. r. o. .........................................................2-14 .....36
PERI, spol. s r. o..........................................................2-14 .....36
ChanGroup s. r. o. .......................................................2-15 .....36
VESIBA, s. r. o.............................................................2-16 .....36
COLAS CZ, a. s........................................................... 3-11 .....37
EFRE CZ s. r. o. .......................................................... 3-11 .....37
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s................... 3-11 .....37
FREKO, a. s. ............................................................... 3-11 .....37
FREKOMOS spol. s r. o............................................... 3-11 .....37
HERKUL a. s. .............................................................. 3-11 .....37
Hydrotechnik Praha spol. s r. o.................................... 3-11 .....37
Jankostav s. r . o. ........................................................ 3-11 .....37
REPONT s. r. o............................................................ 3-11 .....37
SaM silnice a mosty a. s.............................................. 3-11 .....37
STRABAG a. s............................................................. 3-11 .....37
TALPA-RPF, spol. s r. o. .............................................. 3-11 .....37
Pario s. r. o. .................................................................3-15 .....38
HEBERGER CZ s. r. o.................................................3-16 .....38
HSF Systém a. s..........................................................3-16 .....38
PP 53, a. s. ..................................................................3-16 .....38
Ridera Stavební a. s....................................................3-16 .....38
AZ Consult, spol. s r. o. ............................................... 4-11 .....38
B-Projekting, spol. s r. o............................................... 4-11 .....38
DIPRO, spol. s r. o....................................................... 4-11 .....38
Dopravoprojekt Brno a. s............................................. 4-11 .....38
Garnets Consulting a. s............................................... 4-11 .....38
Link projekt s. r. o. ....................................................... 4-11 .....38
METROPROJEKT Praha a. s...................................... 4-11 .....39
MORAVIA CONSULT Olomouc a. s. ........................... 4-11 .....39
PRAGOPROJEKT, a. s................................................ 4-11 .....39
SAGASTA s. r. o. ......................................................... 4-11 .....39
SUDOP PRAHA a. s.................................................... 4-11 .....39
Sweco Hydroprojekt a. s.............................................. 4-11 .....39
VALBEK-EU, a. s......................................................... 4-11 .....39
Handi-friendly s. r. o.....................................................4-13 .....39
MOUCAL podlahoviny s. r. o. ......................................4-13 .....39
NBB Bohemia s. r. o. ...................................................4-13 .....39
Osmont, s. r. o. ............................................................4-13 .....39
VYRTYCH a. s.............................................................4-13 .....39
AZP Brno s. r. o. ..........................................................4-14 .....40
GIENGER spol. s r. o. Studio Elements ......................4-14 .....40
SCHELL GmbH & Co. KG ...........................................4-14 .....40
ALTA TRADING s. r. o. ................................................4-15 .....40
Benochema s. r. o........................................................4-15 .....40
BERNAKO, spol. s r. o.................................................4-15 .....40
ČAJKA-KLIMA s. r. o. ..................................................4-15 .....40
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r. o. ..................4-15 .....40
GIENGER spol. s r. o...................................................4-15 .....40
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL,
spol. s r. o. ...................................................................4-15 .....40
KORADO, a. s. ............................................................4-15 .....40
MINIB a. s....................................................................4-15 .....40
MORAvia – Heating, BRANO a. s. ..............................4-15 .....41
Panasonic Heating and Cooling ..................................4-15 .....41
Reflex CZ, s. r. o..........................................................4-15 .....41
SEPLAST, s. r. o..........................................................4-15 .....41
SINCLAIR Global Group s. r. o. ..................................4-15 .....41
STIEBEL ELTRON spol. s r. o. ....................................4-15 .....41
Viessmann, spol. s r. o. ...............................................4-15 .....41
Zehnder Group Czech Republic s. r. o. .......................4-15 .....41
FV - Plast, a. s.............................................................4-16 .....41
GEROtop spol. s r. o....................................................4-16 .....41
HAWLE ARMATURY, spol. s r. o. ................................4-16 .....41
HECKL s. r. o...............................................................4-16 .....41
LK Pumpservice, společnost s ručením omezeným....4-16 .....42
MB - SVING s. r. o.......................................................4-16 .....42
Ostendorf - OSMA s. r. o. ............................................4-16 .....42
Promat s. r. o. ..............................................................4-16 .....42
PROMON spol. s r. o...................................................4-16 .....42
REHAU, s. r. o. ............................................................4-16 .....42
TITAN-METALPLAST s. r. o. .......................................4-16 .....42
VAG s. r. o. ..................................................................4-16 .....42
AB via, s. r. o. ..............................................................4-19 .....42
ELKOV elektro a.s.......................................................4-19 .....42
PROMSAT CZ s. r. o. ..................................................4-19 .....42
Teco a. s. .....................................................................4-19 .....42
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...13
Powered by FlippingBook