Stavební a investorské noviny - 3/2017 - page 24

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
24
TECHNICKOU PRECIZNOST A VÝJIMEČNÝ DESIGN
nabídla na ISH 2017 společnost Viega
Třetí březnový týden se uskutečnil ve Frankfurtu nad
Mohanem veletrh ISH 2017, jedna z nejvýznamnějších
odborných akcí na světě zabývající se problematikou
instalací, sanitární techniky, vybavení koupelen, tepelné
techniky, klimatizací, vzduchotechniky a obnovitelných
zdrojů energií.
Pravidelným účastníkem této celosvětové přehlídky
moderních instalačních systémů je také německá firma
Viega, která opět po dvou letech představila celou řadu
nových produktů a inovací, díky kterým potvrdila svoji
technickou a estetickou kompetenci být jedním z předních
prodejců systémů v oblasti technického zabezpečení budov.
Lisovací systém Megapress
pro XL dimenze
Již dříve umožnila Viega se systé-
mem
Megapress
lisovat silnostěn-
né ocelové trubky, v dimenzích
3/8 až 2 palce. Nyní rozšiřuje sor-
timent tvarovek o XL dimenze 2,
3 a 4 palce, díky kterým je mož-
né lisovací systém Megapress pou-
žít ve velkých chladicích, topných
či sprinklerových zařízeních nebo
v zařízeních se stlačeným vzdu-
chem. Lisovací technikou u těch-
to instalací lze ušetřit až 80% času
ve srovnání se svářením.
Od jara 2017 je k dispozici také
inovovaný sortiment
systémových
ventilů Easytop
s novým principem
těsnění pro ještě lepší a delší funkci.
Nové bezdotykové ovládací
desky Visign for More
a Visign for Style
Na ISH prezentovala Viega také
nové bezdotykové ovládací des-
ky splachování
Visign for More
105 sensitive
a
Visign for Style
sensitive
, které díky výjimečné-
mu zpracování a elegantnímu mi-
nimalistickému vzhledu byly již
před konáním veletrhu oceněny
vyznamenáním „Design Plus po-
wered by ISH 2017“. Jejich de-
sign ladí s nejnovějšími tren-
dy a zároveň působí nadčasově.
Ovládací deska řady Visign for
Style je navíc v nabídce za velmi
příznivou cenu.
Kromě nových ovládacích de-
sek byly v rámci obrovské expozi-
ce firmy k vidění i další technické
vychytávky z oblasti předstěno-
vého sortimentu jako např. škrticí
ventil pro optimalizaci proudu vo-
dy při splachování nebo kazeta pro
hygienické tablety. Samotná vý-
měna tablet tak probíhá velmi po-
hodlně, protože deska se snadno
sundá a nasazuje zpět.
S dalšími novinkami, mimo ji-
né na téma uchování kvality pit-
né vody, protipožární ochrany či
předstěnové techniky, vás v ná-
sledujícím videorozhovoru sezná-
mí zástupce firmy Viega pan Pavel
Zámečník. Pro zhlédnutí reportáže
stačí přečíst QR kód pomocí mo-
bilu nebo tabletu popř. se podívat
na videoportál
kde
je video již dispozici a bude dále
archivováno.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...80
Powered by FlippingBook