Stavební a investorské noviny - 1 / 2017 - page 3

Stavební a investorské noviny
Informační systémově tříděný časopis
pro stavebnictví a navazující obory.
Vydává:
SNi, s.r. o.
Horní Vršava 4475, 760 01 Zlín
tel./fax: 577 431 775, tel.: 577 219 744
šéfredaktor: 603 451 252
Příjem inzerce a tiskových podkladů:
SNi, s. r. o.
Horní Vršava 4475, 760 01 Zlín
tel./fax: 577 431 775, tel.: 577 219 744
e-mail:
Obchodní zastoupení:
603 241 271 (Praha), 605 931 602 (Brno),
731 160 655 (Ostrava)
Ev. číslo:
MK ČR E 16864
Způsoby šíření:
bezplatně na stavebních výstavách
a veletrzích, investorům, předplatitelům
a inzerentům, sítí spolupracovníků v celé ČR.
Vychází měsíčně
ISSN 1804-2864
Roční předplatné je 580 Kč
ČLENĚNÍ PODLE OBORŮ:
1. Materiály
1-11 Kovové
1-12 Dřevěné
1-13 Pojiva, plniva
1-14 Hydroizolace, střešní krytiny
1-15 Tepelné a zvukové izolace
1-16 Sklo, skleněné výrobky
1-17 Výplně otvorů
1-18 Keramické zboží
1-19 Beton, betonové výrobky
1-20 Plasty, plastové výrobky
1-21 Stavební chemie, nátěrové hmoty
1-22 Kámen, výrobky z kamene
1-23 Zdicí materiály
1-24 Stavební dílce, konstrukce
1-25 Materiály ostatní, stavebniny
2. Strojní výroba pro stavebnictví
2-11 Stavební stroje a zařízení
2-12 Dopravní stroje a zařízení
2-13 Řemeslné stroje a nástroje
2-14 Lešení, bednění, pažení
2-15 Měřící přístroje, geodetické práce
2-16 Zabezpečovací technika
3. Stavební firmy
3-11 Dopravní a inženýrské stavby
3-12 Občanská a bytová výstavba
3-13 Průmyslové stavby
3-14 Speciální a modulové stavby
3-15 Stavební technologie a řemesla
3-16 Stavby na klíč
4. Doprovodná skupina
4-11 Příprava staveb, projektová činnost
4-12 Odborné posudky, průzkumy
4-13 Vybavení interiérů a exteriérů
4-14 Zdravotní a sanitární technika
4-15 Tepelná a vzducho- technika, klimatizace
4-16 Rozvody, kanalizace
4-17 Úpravy povrchů
4-18 Vybavení stavenišť
4-19 Elektroinstalace
4-20 Vodoinstalace
5. Navazující obory
5-11 Finanční a investiční činnost
5-12 Veletrhy a výstavy
5-13 Stavební sdružení,
informační činnost
5-14 Developerská a realitní činnost
5-15 Výpočetní a kancelářská technika,
software
5-16 Bezpečnost práce
5-17 Ekologie
OBSAH
1-14 Jak vybrat střešní krytinu pro dům ..................................................................4
1-14 Pálená střešní taška by měla být pro zákazníka první volbou......................6
3-15 Rekonstrukce střech církevních a památkově chráněných objektů
v „oskarové“ režii firmy Pario ............................................................................8
5-12 Výstava Střechy, Stavba, Zahrada 2017.........................................................11
1-14 Nové školicí středisko společnosti Fatra nabízí
propojení teoretických znalostí a praktických dovedností ........................12
4-11 Projektová organizace se specializací
na gumárenský, plastikářský a chemický průmysl
B-projekting letos oslaví 25 let .......................................................................14
1-15 Společnost FOAMGLAS
®
představuje
novou generaci pěnového skla
– výrazné zlepšení izolačních vlastností o více než 12 % ............................16
1-14 Jak a proč vybrat kvalitní podstřešní difuzní fólie .......................................18
1-15 URSA PURE ONE
– technologie bez stopových prvků formaldehydu.....................................20
1-17 Inovace v oblasti dveřní a okenní techniky
z dílny společnosti GU.......................................................................................22
1-15 Novinky firmy Puren na veletrhu BAU 2017.................................................24
1-14 Odolná střecha Šumavy
Penzion U Šulků – Kvilda, Ruukki Classic .......................................................28
1-21 BOCHEMIT chrání krovy proti biotickým škůdcům......................................30
1-24 Čistý a zdravý vzduch
– to je nejdůležitější součást v životě člověka ..............................................32
1-14 Jaký význam má povrchová úprava
betonových tašek Terran?................................................................................34
2-12 Vakuové manipulátory Glaslift
pro nové trendy ve stavebnictví .....................................................................38
KVALITNÍ STŘECHA JE VÝSLEDKEM OPTIMÁLNÍ VOLBY
MATERIÁLU A BEZCHYBNÉHO ŘEMESLNÉHO ZPRACOVÁNÍ
Střecha je klíčovou konstrukcí každé stavby, ať již se jedná o rodinný dům nebo logistický
areál. V obou případech se kvalitně provedená střecha výraznou měrou podílí na bezpeč-
ném provozování objektu, ať již se jedná o osoby, instalace či movitý majetek ukrytý pod ní.
Zájemci o novou střechu dnes mají nepřeberné množství možností, jak si zjistit informace
onejrůznějších typech střešníchkrytin. Ušikmých střech je stálenejvětší zájemo tzv. skládané
střešní krytiny, nejčastěji pálené střešní tašky a betonové střešní tašky. Střechu lze vybírat
i z řady kvalitních kovových střešních materiálů.
Plochým střechám již dnes jasně dominují hydroizolační fóliové systémy na bázi měkčeného
PVC.
Většina dovozců či výrobců střešních krytin dnes disponuje kvalitními webovými stránkami,
které uživateli nabízí referenční stavby provedené z jím preferovaného materiálu, výpočet
spotřeby střešní krytiny zdarma, barevné vizualizace střech domu při výběru materiálu
v odlišných povrchových úpravách a samozřejmě také odborné poradenství.
Sebelepší materiál by však na střeše nebyl nic platný, nebýt jeho kvalitního zapracování
do střechy zkušenou proškolenou odbornou firmou. Z naší redakční praxe známe řadu pří-
padů, kdy nekvalitní práci nezkušených amatérů musela následně řešit profesionální firma
s mnohem vyššími náklady, než kdyby střecha byla provedena kvalitně hned na poprvé.
Stránky renomovaných výrobců proto obsahují i seznam takto proškolených firem, na které
se mohou případní zájemci o novou střechu s důvěrou obrátit.
Ivo Románek
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...40
Powered by FlippingBook