Stavební a investorské noviny - 1 / 2017 - page 5

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
5
vostí a životností. Pro střechu ro-
dinného domu představují ideál-
ní řešení.
Plechové střešní krytiny
Běžné plechové střešní krytiny
bývají u rodinných domů využí-
vány především v horských ob-
lastech s vyšším výskytem sně-
hových srážek. Vhodné jsou také
pro rekonstrukce šikmých střech
se sníženou únosností původ-
ních krovů. Výhodou plechových
střešních krytin je to, že umožňují
pokrývání střech s menšími sklo-
ny a spády již od 7°. Nevýhodou
běžných plechových střešních
krytin je jejich systém uchyce-
ní hřebíkem přes krytinu do pod-
střešní konstrukce. S přibývající-
mi léty tak může vlivem silných
větrů či zátěží docházet k jejich
uvolňování.
Luxusní plechové střešní
krytiny
Mezi plechovými krytinami jsou
mnohdy značné rozdíly v kvali-
tě. Kvalitní plechové střešní kry-
tiny jsou sestavovány z alumi-
niových šablon opatřených falci
a ve střešní ploše jsou pokládány
technikou falc na falc, což z nich či-
ní vynikající střešní systém, odolný
silnému, větru, dešti i sněhové zátě-
ži, který není perforován hřebíky na-
rozdíl od systémů méně kvalitních.
Také plechové střešní krytiny
jsou dodávány v řadě barevných
odstínů a jsou vhodné i pro reali-
zaci obvodových provětrávaných
fasád domů. Spojení plechové
střechy a fasády domu pak vytvá-
ří zajímavá architektonická řešení
zcela nekonvenčního rázu.
Ivo Románek
STAVEBNÍ A PRŮMYSLOVÉ IZOLACE
TANDEM Group, spol. s r.o.
Nerudova 44/450, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 596 614 618, fax: 596 638 786, e-mail:
,
„Vědět, kdy mluvit,
je stejně důležité,
jako vědět, co říct…“
Petr Pražák
ředitel společnosti

Revitalizace panelových domů

Sádrokartonové příčky apodhledy

Zateplování a izolace budov

Průmyslové izolace
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook