Stavební a investorské noviny - 1 / 2017 - page 11

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
11
2017
f u t u r e t e c h n o l o g i e s
21. - 24. 3. 2017
BRNO
Zveme Vás k účasti a návštěvě
25. mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky,
automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení
pořádá
Termín konání: 16. – 18. března 2017
Místo konání: výstaviště Černá louka Ostrava
VÝSTAVA STŘECHY, STAVBA, ZAHRADA 2017
Ostravské výstavy, a. s. Vás
zvou na 26. ročník výstavy
STŘECHY, STAVBA, ZAHRA-
DA. Odborná stavební výstava
představí novinky a trendové vý-
robky z oblasti klasických a mo-
derních střešních krytin, zdicích,
zateplovacích a izolačních ma-
teriálů, stavebních technologií
a řemesel. Spatřit můžete i níz-
koenergetické stavby, stavební
materiály, technické zařízení bu-
dov apod.
Návštěvníci budou mít opět
možnost setkání s výrobci, do-
davateli a řemeslníky z celé
České republiky a budou se mo-
ci seznámit s novinkami a nový-
mi technologiemi z oboru sta-
vebnictví.
Malá ochutnávka firem, které
můžete na výstavě najít: Stromont
s.r.o., Siko koupelny a.s., Regulus,
spol. s r.o., FenStar s.r.o., Bud-
niak s.r.o., Leroy Merlin Polska
Sp.zo.o., Maslen cz s.r.o., Wie-
nerberger cihlářský průmysl a.s., se
společností Satjam, s.r.o. si může-
te zasoutěžit ve hře: „Kup střechu
SATJAM a vyhraj peníze zpět!“.
Vyhledávanou součástí veletr-
hu je i doprovodný program. Při-
praveny budou poradny na téma
Komíny, Krby a Kamna, Feng
Shui. Bohatý program doplní uč-
ňovské soutěže. Těšit se také mů-
žete na přednášky, které budou
neméně zajímavé např.: „Dře-
vostavba na zemních vrutech
KRINNER – jak začít, postup při
založení stavby“ nebo hodně dis-
kutované EET a mnoho dalších
zajímavých témat.
Budeme se na Vás těšit
Ostravské výstavy, a.s.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook