Stavební a investorské noviny - 2 / 2018 - page 3

Stavební a investorské noviny
Informační systémově tříděný časopis
pro stavebnictví a navazující obory.
Vydává:
SNi, s.r. o.
Horní Vršava 4475, 760 01 Zlín
tel./fax: 577 431 775, tel.: 577 219 744
šéfredaktor: 603 451 252
Příjem inzerce a tiskových podkladů:
SNi, s. r. o.
Horní Vršava 4475, 760 01 Zlín
tel./fax: 577 431 775
e-mail:
Obchodní zastoupení:
603 241 271 (Praha), 605 931 602 (Brno),
731 160 655 (Ostrava)
Ev. číslo:
MK ČR E 16864
Způsoby šíření:
předplatitelům, investorům, projektantům,
stavebním a developerským firmám,
a na stavebních veletrzích a konferencích
Vychází měsíčně
ISSN 1804-2864
Roční předplatné je 580 Kč + DPH 21 %.
ČLENĚNÍ PODLE OBORŮ:
1. Materiály
1-11 Kovové
1-12 Dřevěné
1-13 Pojiva, plniva
1-14 Hydroizolace, střešní krytiny
1-15 Tepelné a zvukové izolace
1-16 Sklo, skleněné výrobky
1-17 Výplně otvorů
1-18 Keramické zboží
1-19 Beton, betonové výrobky
1-20 Plasty, plastové výrobky
1-21 Stavební chemie, nátěrové hmoty
1-22 Kámen, výrobky z kamene
1-23 Zdicí materiály
1-24 Stavební dílce, konstrukce
1-25 Materiály ostatní, stavebniny
2. Strojní výroba pro stavebnictví
2-11 Stavební stroje a zařízení
2-12 Dopravní stroje a zařízení
2-13 Řemeslné stroje a nástroje
2-14 Lešení, bednění, pažení
2-15 Měřící přístroje, geodetické práce
2-16 Zabezpečovací technika
3. Stavební firmy
3-11 Dopravní a inženýrské stavby
3-12 Občanská a bytová výstavba
3-13 Průmyslové stavby
3-14 Speciální a modulové stavby
3-15 Stavební technologie a řemesla
3-16 Stavby na klíč
4. Doprovodná skupina
4-11 Příprava staveb, projektová činnost
4-12 Odborné posudky, průzkumy
4-13 Vybavení interiérů a exteriérů
4-14 Zdravotní a sanitární technika
4-15 Tepelná a vzducho- technika, klimatizace
4-16 Rozvody, kanalizace
4-17 Úpravy povrchů
4-18 Vybavení stavenišť
4-19 Elektroinstalace
4-20 Vodoinstalace
5. Navazující obory
5-11 Finanční a investiční činnost
5-12 Veletrhy a výstavy
5-13 Stavební sdružení,
informační činnost
5-14 Developerská a realitní činnost
5-15 Výpočetní a kancelářská technika,
software
5-16 Bezpečnost práce
5-17 Ekologie
OBSAH
LED OSVĚTLENÍ
RYCHLE NAHRAZUJE KLASICKÉ ZDROJE
Při nedostatku přirozeného světla potřebuje každá činnost vykonávaná člověkem dosta-
tečné specifické umělé osvětlení. Ať již se tedy jedná o práci ve venkovním prostředí nebo
interiéru, je třeba klást na kvalitní osvětlení patřičný důraz.
Současným trendemv osvětlovací technice jemasivní nasazení LED světelných zdrojů. Není
to žádným překvapením již proto, že v platnost vstoupilo nařízení Evropské unie o zákazu
používání klasických žárovek, které mají vyšší spotřebu i kratší životnost. Naproti tomu
LED osvětlení má až 7x delší životnost v porovnání právě s klasickými světelnými zdroji,
nabízí okamžitě po zapnutí 100% světelného toku, neobsahuje zdraví nebezpečnou rtuť,
nevyzařuje infračervené ani UV záření a je odolné proti otřesu. Dalšími výhodami jsou kom-
paktní rozměry, možnost vytváření barevných scén a jejich řízení včetně různých odstínů
bílého osvětlení. Osvětlení lze navíc provozovat na malé bezpečné napětí.
Úspora, energií, delší životnost i vyšší světelný výkon jsou pak hlavními důvody, proč LED
světelné zdroje rychle nahrazují ty klasické, ať již se jedná o veřejné osvětlení, osvětlení
nákupních center, sportovních hal či jen běžných domácností.
Ivo Románek
4-13 Dřevěné příhradové střešní vazníky a interiérové osvětlení........................4
4-13 Budoucnost průmyslového osvětlení se jmenuje Innova.............................7
4-19 DCK Holoubkov – tradiční český výrobce rozváděčů.....................................8
4-19 ELKOV elektro – to není jen prodej elektroinstalačního materiálu… ......10
4-13 McLED
®
– vaše značka kvalitního LED osvětlení ..........................................14
4-19 Je váš dům bezpečný stejně jako váš byt? ....................................................15
4-13 Nový interiér recepce a recepčního lobby Millennium
láká specifickou noblesní atmosférou ...........................................................16
4-19 Novou centrálu společnosti Teco
kompletně řídí systém Tecomat Foxtrot.......................................................18
4-13 VYRTYCH patří mezi špičkové výrobce svítidel v ČR ...................................20
4-19 Energetický štítek pro vaše obvody ...............................................................22
4-13 V bytě ve Zborovské ulici nás zaujalo
jednoduché, ale zajímavé osvětlení ...............................................................23
4-13 Proměna bývalé tovární haly na sídlo it startupu ........................................24
1-17 Ozvěny veletrhu R+T 2018 ve Stuttgartu
– stínicí technika, vrata a brány v 10 výstavních halách ..............................26
1-17 K létu patří život venku – rozšiřte si životní prostor
s pergolami a markýzami HELLA.....................................................................28
1-17 Technologie DURA PRINT od společnosti KRUŽÍK
umožňuje digitálně potisknout vratové panely ...........................................30
4-13 Restaurace YAMI v Praze s působivým interiérem.......................................32
1-17 ZEBR na veletrhu R+T 2018 zaujal odborníky
důmyslnými stroji pro výrobce stínicí techniky ............................................33
1-17 Moderní pergola PLACEO středem pozornosti
na veletrhu R+T ve Stuttgartu ........................................................................34
1-17 Společnost Geiger na R+T 2018
– nová image značky zvýrazňuje profil a podtrhuje partnerství................38
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...40
Powered by FlippingBook