Stavební a investorské noviny - 2 / 2018 - page 5

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
5
ního osvětlení místnosti. Obecně
však o osvětlení platí: čím více ty-
pů osvětlení v místnosti máte, tím
větší je možnost vytváření světel-
ných scén a s nimi i nálad pro růz-
né chvíle a rozpoložení.
Originalitě se meze nekladou
Parádním příkladem realizace ori-
ginálního způsobu osvětlení obý-
vacího pokoje je instalace osvět-
lovacích zdrojů do příhradových
dřevěných vazníků přiznaných
v interiéru. Pro názornost jsme vy-
brali dva příklady. První z nich
využívá halogenových světel
upevněných do dřevěných trámů
v obývacím pokoji. Po jejich uve-
dení do činnosti je intenzita svět-
la v obývacím pokoji dostatečná
pro jakoukoliv činnost. Pro místní
– komorní osvětlení nad sedačkou
a konferenčním stolkem je určena
designová stojací lampa s krytem
z mléčného skla. Ta je vybavena
možností regulace intenzity světla,
což umožňuje vytvoření nenucené
intimní atmosféry.
Ve druhém případě byly na hor-
ní stranu příhradových nosníků in-
stalovány světelné LED diodové
pásky. Po zapnutí vypínače v obý-
vacím pokoji se Vám naskytne ne-
všední pohled na konstrukci dře-
věných vazníků, přičemž měkké
odrazivé světlo intimně a přitom
dostatečně osvětluje celý prostor
obývacího pokoje. Toto centrální
osvětlení doplňuje místní osvětle-
ní atraktivní stojatou lampou s bí-
lým cylindrovým krytem u se-
dačky. Barevně i tvarově na tuto
lampu navazují i závěsné lampy
nad jídelním stolem.
Správně zvolené osvětlení v in-
teriéru zkrátka umí v mnoha přípa-
dech udělat z minima maximum.
Dokáže vás uklidnit nebo naopak
nakopnout, můžete při něm roz-
jímat i intenzivně pracovat, číst
nebo jen tak koukat na televizi.
Zkrátka zpříjemňovat si život tak,
jak právě potřebujete.
Ivo Románek
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook