Stavební a investorské noviny - 2 / 2018 - page 4

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
4
Osvětlení obývacího pokoje
Centrálním prostorem každého ro-
dinného domu je obývací pokoj.
Zde se odvíjí převážná část spo-
lečenského života rodiny. Moder-
ní rodinné domy jsou koncipovány
jako otevřené lofty, kdy kupříkla-
du kuchyně, jídelna i obývací po-
koj na sebe v prostorovém uspo-
řádání navazují. Obývací pokoj je
však pro dům také reprezentativ-
ní místností a věřte, že kritické oko
nejrůznějších návštěv podrobí jeho
vybavení přísnému hodnocení.
To se samozřejmě týká také
osvětlení. A je to právě správný
výběr osvětlovacích zdrojů, které
dokáží dát obývacímu pokoji ne-
uvěřitelnou spoustu přívlastků, ja-
kými jsou : Originální, vkusný, ná-
paditý, intimní, příjemný, útulný.
Osvětlení dělá atmosféru
Ano. Je tomu skutečně tak. Růz-
né typy osvětlení a jejich kombi-
nace utváří atmosféru domova. To
je důvod, proč by se na něm v žád-
ném případě nikdy nemělo šetřit
a jeho návrh by měl být konzul-
tován s odborníkem – světelným
technikem. Ten vám poradí, jaké
světelné zdroje zvolit do kuchy-
ně, nad bar, ke sledování televi-
ze či jaké jsou možnosti centrál-
Správné osvětlení interiéru by mělo být nejen funkční a účelné, ale také hezké a originální. Návrh osvětlení musí vzít v úvahu
veškeré odpočinkové či pracovní zóny v místnosti. Dosud ideální volbou je kombinace centrálního, zónového a místního
osvětlení. Typ osvětlení by měl být odvozen od předmětu činnosti, která se v místě či prostoru předpokládá.
Dřevěné příhradové střešní vazníky
A INTERIÉROVÉ OSVĚTLENÍ
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook