Stavební a investorské noviny - 11-12 / 2018 - page 3

Stavební a investorské noviny
Informační systémově tříděný časopis
pro stavebnictví a navazující obory.
Vydává:
SNi, s.r. o.
Horní Vršava 4475, 760 01 Zlín
tel./fax: 577 431 775
šéfredaktor: 603 451 252
Příjem inzerce a tiskových podkladů:
SNi, s. r. o.
Horní Vršava 4475, 760 01 Zlín
tel./fax: 577 431 775
e-mail:
Obchodní zastoupení:
603 241 271 (Praha), 605 931 602 (Brno),
731 160 655 (Ostrava)
Ev. číslo:
MK ČR E 16864
Způsoby šíření:
předplatitelům, investorům, projektantům,
stavebním a developerským firmám,
a na stavebních veletrzích a konferencích
Vychází měsíčně
ISSN 1804-2864
Roční předplatné je 580 Kč + DPH 21%.
ČLENĚNÍ PODLE OBORŮ:
1. Materiály
1-11 Kovové
1-12 Dřevěné
1-13 Pojiva, plniva
1-14 Hydroizolace, střešní krytiny
1-15 Tepelné a zvukové izolace
1-16 Sklo, skleněné výrobky
1-17 Výplně otvorů
1-18 Keramické zboží
1-19 Beton, betonové výrobky
1-20 Plasty, plastové výrobky
1-21 Stavební chemie, nátěrové hmoty
1-22 Kámen, výrobky z kamene
1-23 Zdicí materiály
1-24 Stavební dílce, konstrukce
1-25 Materiály ostatní, stavebniny
2. Strojní výroba pro stavebnictví
2-11 Stavební stroje a zařízení
2-12 Dopravní stroje a zařízení
2-13 Řemeslné stroje a nástroje
2-14 Lešení, bednění, pažení
2-15 Měřící přístroje, geodetické práce
2-16 Zabezpečovací technika
3. Stavební firmy
3-11 Dopravní a inženýrské stavby
3-12 Občanská a bytová výstavba
3-13 Průmyslové stavby
3-14 Speciální a modulové stavby
3-15 Stavební technologie a řemesla
3-16 Stavby na klíč
4. Doprovodná skupina
4-11 Příprava staveb, projektová činnost
4-12 Odborné posudky, průzkumy
4-13 Vybavení interiérů a exteriérů
4-14 Zdravotní a sanitární technika
4-15 Tepelná a vzducho- technika, klimatizace
4-16 Rozvody, kanalizace
4-17 Úpravy povrchů
4-18 Vybavení stavenišť
4-19 Elektroinstalace
4-20 Vodoinstalace
5. Navazující obory
5-11 Finanční a investiční činnost
5-12 Veletrhy a výstavy
5-13 Stavební sdružení,
informační činnost
5-14 Developerská a realitní činnost
5-15 Výpočetní a kancelářská technika,
software
5-16 Bezpečnost práce
5-17 Ekologie
OBSAH
SYSTÉMY PLOŠNÉHO VYTÁPĚNÍ
NALÉZAJÍ STÁLE ŠIRŠÍ UPLATNĚNÍ
Vytápění rodinných domů a budov se již před řadou let vydalo cestoumaximálního snížení
provozních nákladů a tento trend pokračuje i nadále. Stále více se tak v návrzích topných
soustav objevují alternativní zdroje energií, ať již se jedná o tepelná čerpadla, plynové
kondenzační kotle či solární systémy. Společně s nimi se do popředí zájmu investorů
dostávají plošné teplovodní systémy, které pracují s nižší teplotou topné vody v topné
soustavě, dokáží lépe využít odpadní teplo z alternativních zdrojů a ušetřit tak významné
prostředky za vytápění.
Výhodami těchto systémů je velmi snadná, rychlá a bezpečná montáž, minimální zatížení
stavebníchkonstrukcí(např.stropůbudov),zamezenívířeníprachuaprouděnívzduchuasamo-
zřejměvelmipřijatelnépořizovacínákladyvčetněmožnostichlazeníobjektůvletníchměsících.
Stále širší uplatnění nalézají tyto systémy také při vytápění průmyslových hal, komerč-
ních objektů, sportovních hal či budov pro veřejný sektor. Předností takového řešení je
například možnost využití tzv. „víceokruhového vytápění“, kdy lze s jeho pomocí v inkri-
minovaném období vytápět pouze určitou část haly, což opět vede k razantnímu snížení
nákladů na vytápění.
V posledním období se u nás plošné systémy vytápění prosadily i v rámci vyhřívání ven-
kovních ploch. Nejznámějšími aplikacemi jsou v tomto ohledu vyhřívání ploch fotbalových
trávníků. V současné době lze však stále větší zájem pozorovat v oblasti vyhřívání venkov-
ních ploch skladových areálů, logistických parků či frekventovaných veřejných prostranství
u významných budov.
Ivo Románek
4-15 VIESSMANN představuje nové
splitové tepelné čerpadlo Vitocal 200-S................................................................. 4
4-15 S horkým létem i mrazivou zimou
si v centrále firmy TECO poradí pouze jedno zařízení.......................................... 6
4-14 Nerezové sanitární systémy pro sociální zázemí
ubytovny StarTruck byly správnou volbou ........................................................... 10
4-15 Podlahové vytápění Cosmo
aneb vytápějte svůj dům levně a komfortně ....................................................... 12
4-15 Společnost Panasonic zahájila v Plzni
evropskou výrobu tepelných čerpadel značky Aquarea .................................... 14
4-15 Expanzní nádoby Reflex
pro vytápění, pitnou a užitkovou vodu ................................................................. 16
4-15 Rekuperace Zehnder pomohla investorovi vyřešit
problém s plísněmi v rodinném domě .................................................................. 18
4-15 MORA-via Heating Uničov
– stabilní partner pro topení a ohřev vody........................................................... 20
4-16 Trubky z PP-RCT od FV – Plastu
pomáhají snižovat emise CO
2
................................................................................. 22
5-12 Veletrh STŘECHY PRAHA hlásí nárůst výstavní plochy
i počtu vystavovatelů!.............................................................................................. 23
4-16 Nezámrzný ventil Schell Polar II
ochrání venkovní armatury přes zimu................................................................... 24
4-16 V příštím roce oslaví OSMA 25. výročí
založení firmy na českém trhu................................................................................ 26
4-16 Kritická místa řízeného větrání s rekuperací........................................................ 28
Systémově tříděný adresář firem........................................................................... 29
4-16 Komfortní a flexibilní řešení na míru
– nové sprchové sety Viega Advantix.................................................................... 43
Celoroční obsah podle skupin ................................................................................ 44
4-15 Řídicí systém kaskády pro tepelná čerpadla od Hitachi ..................................... 46
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...48
Powered by FlippingBook