Stavební a investorské noviny - 11-12 / 2018 - page 13

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
13
Montáž podlahového
vytápění COSMO Tacker
Montáž podlahového vytápění
v místnosti začíná instalací okra-
jového lemu s integrovanou fólií
na všechny obvodové stěny. Dá-
le jsou rozvinuty izolační systé-
mové desky Cosmo Tacker. Poté
jsou těsně přelepeny lepicí pás-
kou spojovací hrany sousedních
desek a fóliového pásu oddělující-
ho ostění. Pak již následuje kladení
trubek přesně podle projektu s po-
mocí patentovaných kotvicích spo-
nek a speciální sponkovačky. Ná-
sleduje připojení topných trubek
k rozdělovači a montáž je hotova.
Po zkoušce těsnosti potrubí mů-
že být přikročeno k vylití podlahy
samonivelačním potěrem. Po vy-
tvrdnutí a vyschnutí podlahy je
možné provést finální povrch pod-
lahy, ať již se jedná o položení lina,
dlažby či dřevěné podlahy.
Podlahovým vytápěním Cosmo
Tacker systém bude vytápěn i řa-
dový dům na Mladoboleslavsku.
My jsme zachytili montáž sys-
tému v obývacím pokoji s ku-
chyní, chodbě a koupelně domu.
Na připravenou systémovou desku
Cosmo Tacker instalovali dva pra-
covníci pětivrstvé PE-Xc potru-
bí během jednoho dne kompletně
v celém podlaží domu.
Po zkoušce těsnosti systému
byl na podlahové topení aplikován
samonivelační cementový potěr.
Na takto připravený podklad bude
v budoucnu položena finální pod-
lahovina.
A co říci závěrem? Teplovod-
ní podlahové vytápění COSMO
je ideálním řešením pro vytápě-
ní moderně koncipovaných níz-
koenergetických rodinných domů
současnosti. Disponuje kvalitními
komponenty a je prověřeno mno-
ha léty praxe. Ještě vyšších úspor
za vytápění je pak možné dosáh-
nout kombinací podlahového vy-
tápění COSMO s alternativními
zdroji energií, jako jsou tepel-
ná čerpadla, kondenzační plyno-
vé kotle (např. Brötje) nebo využi-
tím tepla ze zásobníků ohřívaných
s pomocí solárních systémů. Pod-
lahové vytápění COSMO, kon-
denzační plynové kotle Brötje
a další široký sortiment topenář-
ské techniky nabízí svým zákazní-
kům specializovaný odborný vel-
koobchod TZB Gienger a síť jeho
poradenských center Elements
po celém území ČR. Pokud te-
dy plánujete, jaké vytápění zvolit
pro svůj rodinný dům, neváhejte
a sjednejte si schůzku s odborný-
mi pracovníky center Elements.
Poradí vám, pomohou vám vybrat
optimální skladbu vaší topné sou-
stavy a doporučí vám i prověřenou
topenářskou firmu v blízkosti va-
šeho bydliště.
Ivo Románek
Elements – GIENGER spol. s r. o.
HANÁK FÓRUM Praha
Obchodní zóna Průhonice - Čestlice, Obchodní 265, 251 01 Čestlice
tel.: 735 711 835, 735 711 836, e-mail:
další koupelnová studia Elements:
Zlín, Karlovy Vary, Praha, Brno, Strakonice, Ostrava
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...48
Powered by FlippingBook