Stavební a investorské noviny - 11-12 / 2018 - page 4

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
4
Splitové tepelné čerpadlo
vzduch/voda Vitocal 200-S
Tepelná čerpadla ve splitovém pro-
vedení se vyznačují rozdělením
na tichou vnitřní část a venkov-
ní část. Tepelné čerpadlo 200-S
vzduch/voda využívá ekologicky
a efektivně venkovní vzduch jako
zdroj tepla. Je k dodání alternativ-
ně jako čistě vytápěcí systém nebo
jako zařízení pro vytápění a chlaze-
ní. Má mimořádně tichý provoz ven-
kovní jednotky, pouhých 35 dB(A)
ve vzdálenosti 3m díky patentu
AAD – Advanced Acoustic Design.
Nové venkovní jednotky s nadča-
sovým designem padnou příjemně
do oka. Jednotky s jedním nebo dvě-
ma ventilátory jsou výsledkem vlast-
ního vývoje a výroby. Vedle mimo-
řádně tichého provozu nabízí nejlepší
výkonové hodnoty a vynikající kva-
litu. Vitocal 200-S je vhodný pro po-
užití v oblastech s hustou zástavbou,
jako například na sídlištích s řadový-
mi domy. V nočním režimu se navíc
snižuje akustický výkon ventilátoru
a kompresoru (platí pro modely 04
až 08). Tato funkce je důležitá přede-
vším tam, kde se musí plnit zákonná
zadání týkající se emisí hluku, jako
zejména v oblastech s těsnou zástav-
bou, např. u řadových domů.
Viessmann Group
je rodinnou firmou
založenou již v roce 1917,
se sídlem v Allendorfu,
v Německu. Patří mezi tři
nejvýznamnější světové
výrobce v oblasti topných,
průmyslových a chladicích
systémů, po celém světě
zaměstnává 12 500 lidí
a generuje roční obrat
2,25 miliardy eur. V oblasti
tepelných čerpadel nabízí
splitová tepelná čerpadla
vzduch-voda s označením
Vitocal. Nyní přichází na trh
s novým typem tepelného
čerpadla Vitocal 200-S,
které představuje cenově
výhodnou alternativu pro
novostavby i modernizace.
VIESSMANN představuje nové splitové
TEPELNÉ ČERPADLO VITOCAL 200-S
Vnitřní jednotka
A – Hlídač průtoku
B – Průtokový ohřívač topné vody (pouze u typu -E)
C – Kondenzátor
D – 3-cestný přepínací ventil „Topení/ohřev pitné vody“
E – Sekundární čerpadlo
(vysoce efektivní oběhové čerpadlo)
F – Regulace tepelného čerpadla Vitotronic 200
Venkovní jednotka s AAD
1 – Povrstvený výparník
s vlnitými lamelami ke zvýšení účinnosti
2 – Úsporný stejnosměrný ventilátor
s regulovanými otáčkami
3 – Kompresor Scroll s regulovanými otáčkami
4 – Čtyřcestný přepínací ventil
5 – Elektronický expanzní ventil (EEV)
A
B
C
D
E
F
1
2
3
4
5
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...48
Powered by FlippingBook