Stavební a investoské noviny - 5 / 2018 - page 3

Stavební a investorské noviny
Informační systémově tříděný časopis
pro stavebnictví a navazující obory.
Vydává:
SNi, s.r. o.
Horní Vršava 4475, 760 01 Zlín
tel./fax: 577 431 775
šéfredaktor: 603 451 252
Příjem inzerce a tiskových podkladů:
SNi, s. r. o.
Horní Vršava 4475, 760 01 Zlín
tel./fax: 577 431 775
e-mail:
Obchodní zastoupení:
603 241 271 (Praha), 605 931 602 (Brno),
731 160 655 (Ostrava)
Ev. číslo:
MK ČR E 16864
Způsoby šíření:
předplatitelům, investorům, projektantům,
stavebním a developerským firmám,
a na stavebních veletrzích a konferencích
Vychází měsíčně
ISSN 1804-2864
Roční předplatné je 580 Kč + DPH 21 %.
ČLENĚNÍ PODLE OBORŮ:
1. Materiály
1-11 Kovové
1-12 Dřevěné
1-13 Pojiva, plniva
1-14 Hydroizolace, střešní krytiny
1-15 Tepelné a zvukové izolace
1-16 Sklo, skleněné výrobky
1-17 Výplně otvorů
1-18 Keramické zboží
1-19 Beton, betonové výrobky
1-20 Plasty, plastové výrobky
1-21 Stavební chemie, nátěrové hmoty
1-22 Kámen, výrobky z kamene
1-23 Zdicí materiály
1-24 Stavební dílce, konstrukce
1-25 Materiály ostatní, stavebniny
2. Strojní výroba pro stavebnictví
2-11 Stavební stroje a zařízení
2-12 Dopravní stroje a zařízení
2-13 Řemeslné stroje a nástroje
2-14 Lešení, bednění, pažení
2-15 Měřící přístroje, geodetické práce
2-16 Zabezpečovací technika
3. Stavební firmy
3-11 Dopravní a inženýrské stavby
3-12 Občanská a bytová výstavba
3-13 Průmyslové stavby
3-14 Speciální a modulové stavby
3-15 Stavební technologie a řemesla
3-16 Stavby na klíč
4. Doprovodná skupina
4-11 Příprava staveb, projektová činnost
4-12 Odborné posudky, průzkumy
4-13 Vybavení interiérů a exteriérů
4-14 Zdravotní a sanitární technika
4-15 Tepelná a vzducho- technika, klimatizace
4-16 Rozvody, kanalizace
4-17 Úpravy povrchů
4-18 Vybavení stavenišť
4-19 Elektroinstalace
4-20 Vodoinstalace
5. Navazující obory
5-11 Finanční a investiční činnost
5-12 Veletrhy a výstavy
5-13 Stavební sdružení,
informační činnost
5-14 Developerská a realitní činnost
5-15 Výpočetní a kancelářská technika,
software
5-16 Bezpečnost práce
5-17 Ekologie
OBSAH
DÍKY NOVÝMMOŽNOSTEM
NACHÁZÍ BETON NA STAVBÁCH STÁLE ŠIRŠÍ UPLATNĚNÍ
Beton je jedním z rozhodujících stavebních materiálů. Bez jeho přítomnosti se neobejde
téměř žádná rozsáhlejší stavba. K výhodám betonu patří vynikající vlastnosti, například
pevnost v tlaku a ve spojení s výztuží pak také v tahu za ohybu. Další výhodou betonu je to,
že je na stavbu dodáván v tekutém stavu, což umožňuje realizaci konstrukcí nejrůznějších
tvarů. V poslední době roste obliba betonu v jeho pohledové variantě, ať již se jedná o jeho
přírodní či probarvené varianty.
Výroba betonu je dnes zajišťována prostřednictvím specializovaných společností , které se
zabývají výhradně produkcí, dopravou, ukládkou amnohdy také zkoušenímkvality betonů
použitých na stavbě. Betony jsou vyráběny namoderních betonárnách a celý technologický
postup je řízen výkonnou výpočetní technikou.
Výrobní proces je řešen jako bezodpadový s minimálním dopadem na své okolí a životní
prostředí. Díky stále širšímu sortimentu přísad do betonu lze různě měnit vlastnosti
betonu, ať již jde například o pomalejší či naopak rychlejší nástup tuhnutí betonu, jeho
plasticitu, odolnost proti vlivu okolního prostředí v místě jeho uložení (kupříkladu vodo-
stavební betony s hydroizolační schopností) nebo betony lépe se adaptující na zhoršené
klimatické podmínky.
Hitem poslední doby je také použití betonů s rozptýlenou výztuží a různých dalších spe-
ciálních produktů, jakými jsou kupříkladu cementové samonivelační podlahy pro provádění
podlah bytových či rodinných domů. Tyto cementové podlahy lze použít i pro realizaci
finálních čistých podlah v tzv. pohledové variantě, kdy po přebroušení a úpravě povrchu
betonu nátěrem vynikne jeho jemná struktura připomínající terasovou dlažbu.
Ivo Románek
3-11 Obchvat Skotnice vrátí do obce původní pohodu a klid...............................4
1-19 TRANSBETON s. r. o. – rodinná firma symbolizující
vysokou kvalitu výrobků, služeb a míru důvěryhodnosti..............................6
4-11 Atypické konstrukce a založení přístavby průmyslové haly
společnosti DGS Druckguss Systeme, Liberec................................................8
1-19 Beton od TBG Betonmix a. s. pomůže zvýšení
protipovodňové ochrany přehrady Opatovice na Vyškovsku....................10
1-13 Cementárnu Lafarge Cement, a. s.
nově řídí Joao Paulo Pereira............................................................................12
1-24 Montovaná administrativně-výrobní hala
DPK MORAVA v Olomouci ...............................................................................14
4-16 Prostupy pro kabely a potrubí skrz stavební konstrukce ...........................16
2-11 Nový kolový nakladač Komatsu WA480-8.....................................................19
1-11 Historie výroby svařovaných sítí do betonu a drátu
ve svitcích a tyčích ve společnosti
Železárny Annahütte, spol. s r. o. Prostějov ..................................................20
2-11 AUTENDER M – PEDAX dodává na světový trh
plně automatizovaná řešení............................................................................22
1-24 PREFA PRAHA a. s. – projekce, výroba a montáže staveb
z betonových stavebních dílců........................................................................24
2-12 Vozy Hyundai patří bez přehánění k tomu nejlepšímu,
co automobilový svět nabízí............................................................................26
1-19 Protihlukové stěny ............................................................................................28
2-12 Jeřáb Šumavská Tower.....................................................................................30
1-19 Betonové prefabrikáty – více efektivity pro moderní stavbu ....................34
1-24 Široké využití pro průmysl – lehké výrobní a skladové haly........................36
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...48
Powered by FlippingBook