Stavební a investoské noviny - 5 / 2018 - page 45

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
45
N
OVÉ
LEŠENÍ
PERI UP E
ASY
POD
DROBNOHLEDEM
V
ÚTERÝ
17.
DUBNA
SE
V
ČESKÉ
CENTRÁLE
FIRMY
V
J
ESENICI
U
P
RAHY
KONALY
PRODUKTOVÉ
DNY
,
K
BYLY
VĚNOVÁNY
NOVÉMU
TYPU
LEŠENÍ
PERI UP
E
ASY
.
B
LIŽŠÍ
INFORMACE
O
NOVÉM
LEŠENÍ
NAŠÍ
REDAKCI
MANAŽER
ODBYTU
LEŠENÍ
,
PAN
R
OMAN
B
EZOUŠKA
.
NOVELA ZÁKONA 416/2009 S
B
.
O
URYCHLENÍ
DOPRAVNÍ
,
VODNÍ
A
ENERGETICKÉ
INFRASTRUKTURY
N
A
13.
KONFERENCI
D
OPRAVNÍ
INFRASTRUKTURA
V
L
ITOMYŠLI
JSME
MĚLI
MOŽNOST
HOVOŘIT
S
MÍSTOPŘEDSEDOU
H
OSPODÁŘSKÉHO
VÝBORU
P
OSLANECKÉ
SNĚMOVNY
PČR – I
NG
. M
ARTINEM
K
OLOVRATNÍKEM
. T
EN
SE
VYJÁDŘIL
K
17 „
ZLEPŠO
(
RESP
.
POZMĚŇOVACÍM
NÁVRHŮM
),
KTERÉ
JSOU
PŘEDMĚTEM
NOVELY ZÁKONA 416/2009 S
B
.
O
URYCHLENÍ
VÝSTAVBY
DOPRAVNÍ
,
VODNÍ
A
ENERGETICKÉ
INFRASTRUKTURY
.
D
ALŠÍ
PODROBNĚJŠÍ
INFORMACE
O
ČINNOSTI
FIREM
SPOLUPRACUJÍCÍCH
S
REDAKCÍ
S
TAVEBNÍCH
A
INVESTORSKÝCH
NOVIN
MŮŽETE
ČERPAT
V
PODOBĚ
ČLÁNKŮ
A
VIDEÍ
NA
ADRESE
:
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48
Powered by FlippingBook