Stavební a investoské noviny - 5 / 2018 - page 43

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
43
1-24 Stavební dílce, konstrukce
2-12 Dopravní stroje a
{
za
ĵ
ízení
2-11 Stavební stroje a za
ĵ
ízení
1-24
str. 33
str. 37
str. 38
str. 36
str. 14
str. 38
str. 31
str. 22
str. 19, 48
str. 23, 30
str. 24
2-11
2-12
str. 26, 47
VÝROBA A MONTÁŽ
OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ A HAL
FEMONT OPAVA s.r.o.
Vávrovická 274/90
747 73 Opava – Vávrovice
(+420) 553 793 181
Výroba a prodej kotevních, spojovacích,
upev
ė
ovacích a montážních systém
ĥ
.
HALFEN s.r.o.
Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 5
tel.: 311 690 060, fax: 235 314 308
e-mail:
,
KrampeHarex® CZ s.r.o.
Osvobození 234
664 81 Ostrovačice
tel.: 549 245 064
e-mail:
KrampeHarex - výrobce ocelových a polypropylenových
vláken pro rozptýlenou výztuž do betonu:
- Ocelová vlákna KRAMPEHAREX
- Polypropylenová vlákna KRAMPEHAREX
- Ochrana betonových konstrukcí dopravních
a podzemních staveb před účinkem požáru
- Profily pro průmyslové podlahy KS
Váš partner pro návrh a optimalizaci projektů s použitím
rozptýlené výztuže u průmyslových staveb, dopravních
staveb, podzemních staveb a stříkaných betonů.
PHmetal s.r.o.
provozovnaKřeč,Křeč102,39495Křeč
tel.:731141141
Conechce zvládnout nikdo jiný, zvládnoukluci z Vysočiny
Statické
zajištění staveb
Úprava železobeto-
nových stropů
Kompletní stavební
zámečnická výroba
Kontejnerová stání,
oplocení
Unihal s.r.o., Třída T. Bati 1766, 765 02 Otrokovice
tel.: 702 107 810, 702 107 814, e-mail:
Společnost UNIHAL
vyrábí a montuje
ocelové konstrukce
a montované haly
PREFA PRAHA a. s.
Teplárenská 608/11
108 00 PRAHA 10 - Malešice
T: 281 031 410
E:
„
BETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ DÍLCE
„
STROPNÍ PANELY SPIROLL
„
BETONOVÉ PŘEDEPNUTÉ STŘEŠNÍ
VAZNÍKY DÉLKY 40 M
ASTERIX a.s.
V Hájích 517/28, 149 00 Praha 4 - Háje
tel.: 272 917 086
e-mail:
ŘÍDICÍ A DISPEČERSKÉ SYSTÉMY PRO BETONÁRNY
• Řídicí systémy výroby betonu pro nové betonárny věžové, horizontální,
mobilní, kontinuální i atypické všech tuzemských a zahraničních výrobců.
• Rekonstrukce elektrických zařízení stávajících betonáren všech typů.
• Silové a ovládací systémy ATX COMPACT s řídicím software ATX B300.
• Dispečerské systémy ATX D300 pro expedici betonových směsí.
• Dodávky a montáž konzistoměrů pro měření konzistence betonové směsi.
• Dodávky a montáž sond pro měření vlhkosti kameniva.
• Dodávky a montáž přístrojů OLAS pro měření množství kalu v kalové vodě.
GAPA cz a.s.
Vážní 981, 500 03 Hradec Králové
GSM: +420 724 006 106, e-mail:
Firma
GAPA cz a.s.
se již od roku 1990 zabývá výrobou, repa-
semi a servisem mísicích center betonu. Jednotlivé dílce stroje
i kompletní betonárnu lze dodat i výměnným způsobem. Dále
řeší problematiku průmyslového vážení, vyrábí a dodává auto-
mobilové váhy, technologické váhy, ocelové konstrukce a další
produkty. Na veškerá vážicí zařízení a systémy je poskytován
záruční i pozáruční servis. Firma je členem Unie výrobců vah
České republiky a držitelem certifikátu ISO 9001:2000.
Hyundai Motor Czech s.r.o.
Martin Valášek, Fleet & Remarketing Coordinator
Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5
tel.: +420 601 307 268, e-mail: valasek.martin
@
hyundai.cz
JAMI PRAHA s.r.o.
V Rovinách 40, 140 00 Praha 4
tel.: 241 444 411, mobil: 602 230 883
e-mail:
Dodávky kompletních technologií
pro armovny, betoná
Ć
skou
výrobu a panelárny.
Poradenství a servis.
Spoleþnost KUHN - BOHEMIA a.s. je
výhradním dovozcem a distributorem
stavebních a zemních strojĤ znaþky
KOMATSU, výhradním prodejcem silniþních
strojĤ znaþky Ammann s provozní hmotností
nad 5 tun, optických a elektronických
systémĤ Topcon, bouracích hydraulických
kladiv, demoliþního pĜíslušenství znaþky
FRD a zaĜízení Xcentric
®
Ripper.
ý
estlická 299
251 01
ý
estlice
tel.: +420 212 200 200
KLIMEX CZ, spol. s r. o.
K P
Ĝ
ívozu 1444, 276 01 M
Č
lník
tel.: 315 670 167-8, mobil: 602 236 002
e-mail:
Obchodní a servisní zastoupení
mobilních je
Ĝ
áb
Ĥ
Liebherr pro
ý
R
zajiš
Ģ
uje KLIMEX CZ, spol. s r. o.
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48
Powered by FlippingBook