Stavební a investoské noviny - 5 / 2018 - page 40

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
40
A
KTUÁLNÍ
POSTUPY
A
PROBLÉMY
PŘI
PŘÍPRAVĚ
A
REALIZACI
DÁLNIČNÍCH
A
SILNIČNÍCH
STAVEB
Ř
EDITEL
ÚSEKU
VÝSTAVBY
ŘSD ČR - I
NG
. R
ADE
K
M
SE
V
ROZHOVORU
ZAMĚŘUJE
NA
AKTUÁLNÍ
POSTUPY
A
PROBLÉMY
PŘI
PŘÍPRAVĚ
A
REALIZACI
DÁLNIČNÍCH
A
SILNIČNÍCH
STAVEB
.
S
TUDIO
E
LEMENTS
V
O
STRAVĚ
NABÍZÍ
NADČASOVÝ
SORTIMENT
V
OBLASTI
KOUPELEN
,
VYTÁPĚNÍ
A
DLAŽEB
Z
CELA
NOVÝ
KONCEPT
V
OBLASTI
ŘEŠENÍ
VYBAVE
KOUPELEN
,
VYTÁPĚNÍ
,
DODÁVCE
KERAMICKÝCH
DL
NEBO
DŘEVĚNÝCH
PLOVOUCÍCH
PODLAH
NABÍZÍ
KOUPELNOVÉ
A
INTERIÉROVÉ
STUDIO
E
LEMENTS
V
O
STRAVĚ
. O
JEHO
ČINNOSTI
SE
MOŽNOSTECH
SE
DOZVÍTE
MNOHEM
VÍCE
V
NAŠEM
ROZHOVORU
S
VEDOUCÍM
PRODEJE
,
PANEM
D
AVIDEM
L
YSKEM
.
D
ALŠÍ
PODROBNĚJŠÍ
INFORMACE
O
ČINNOSTI
FIREM
SPOLUPRACUJÍCÍCH
S
REDAKCÍ
S
TAVEBNÍCH
A
INVESTORSKÝCH
NOVIN
MŮŽETE
ČERPAT
V
PODOBĚ
ČLÁNKŮ
A
VIDEÍ
NA
ADRESE
:
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48
Powered by FlippingBook