Stavební a investoské noviny - 5 / 2018 - page 33

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
33
Kontejnerová
stání
Oplocení
Conechce zvládnout nikdo jiný, zvládnoukluci z Vysočiny
Statické zajištění staveb
Úprava železobeto-
nových stropů
Kompletní
stavební
zámečnická
výroba
18.–22. 9. 2018
Chytrá a bezpečná domácnost alias brána do světa maximální-
ho pohodlí. To bude jedno z hlavních témat mezinárodního sta-
vebního veletrhu FOR ARCH 2018, který se bude konat ve dnech
18.–22. září. Nastíní cestu, jak dosáhnout komfortu v intencích
moderního světa. Jaké akce pro odbornou i širokou veřejnost se
budou tímto tématem zabývat?
Dnes není problém mít domov pod kontrolou kdykoliv a odkudkoliv. Ale
co zjednodušuje život? Kdy produkty, které myslí a konají za nás, sku-
tečně šetří peníze, čas a energii? Důležitou a mnohdy zanedbávanou
otázkou je také bezpečnost dat, domů a osob. Již 29. ročník veletrhu
FOR ARCH bude příležitostí položit si otázku, jaké systémy se nabízejí
a co umožňují.
Tématu Chytrá a bezpečná domácnost v PVA EXPO PRAHA bude věno-
ván především čtvrtek 20. září a s ním i 3. ročník úspěšné konferen-
ce Požární bezpečnost staveb 2018 pod taktovkou odborného portálu
TZB-info. Zde zazní řada přednášek z oboru stavebnictví a technického
zařízení budov. Mezi nejzajímavější budou patřit například Zkáza a ob-
nova Světového obchodního centra v New Yorku Ing. Vlastimila Šrůmy,
CSc., MBA, Analýza příčin požáru bytového domu Grenfell Tower v Lon-
dýně Ing. Marka Pokorného, Ph.D. nebo Kontaktní zateplování ETICS
z hlediska požární bezpečnosti – soubor přednášek Ing. Ladislava
Valeše a zástupců HZS ČR. Důležitou částí přednášek bude uplatnění
poznatků v realitě ČR. Odborníci z České metrologické společnosti při-
praví seminář Měření a kontrola parametrů umělého osvětlení v inte-
riérech. Právě měření a kontrola úrovně osvětlení a hluku na stavbách
v zástavbě jsou stále více sledovány jak z pohledu stavebně projekč-
ního, tak i zdravotního. Na co si dávat pozor při výběru svítidel a svě-
telných zdrojů vhodných i pro domácnost a mnoho dalších světelných
zajímavostí – tomu se pro změnu bude věnovat celodenní workshop
Světlo v praxi pod vedením Metroluxu.
Prvními programovými body spadajícími do tématu Chytrá a bezpečná
domácnost budou ale už i některé plánované události na úterý 18. září,
kdy návštěvníci získají cenné informace na téma Jak bezpečně bydlet
na semináři společnosti E-STAV.
Ve středu 19. 9. se trendům v oblasti inteligentních domů bude věno-
vat společnost Siemens, která uspořádá semináře na téma Digitalizace
domácností. Její odborníci odpoví na otázky jak snížit spotřebu energií,
automaticky ovládat osvětlení či teplotu nebo jak proměnit dům, aby
byl „smart“. Společnost také představí nové trendy v oblasti inteligent-
ních budov, které ulehčují správu domů lidem po celém světě. Minister-
stvo vnitra ČR v ten samý den uspořádá konferenci na téma Bezpečná
škola – základ bezpečné obce, která bude rozdělena na dva bloky, pro
odborníky a veřejnost. Budou představeny nové formy a metody trestné
činnosti, ale zejména návody i doporučení k prevenci a předcházení
těmto trestným činům.
Více informací na:
.
Generálním partnerem veletrhu je Skupina ČEZ.
FOR ARCH 2018
ukáže moderní svět maximálního pohodlí
PR_ARCH_18_188x126_domacnost.indd 1
05.06.18 12:25
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...48
Powered by FlippingBook