Stavební a investoské noviny - 5 / 2018 - page 27

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
27
Stále častěji se ve vozových
parcích českých firem a organiza-
cí objevuje také rovněž v Česku
vyráběné střední SUV, Hyundai
Tucson. Firemní zákazníky pře-
svědčuje kombinací robustního
vzhledu a kompetentních jízdních
vlastností ve spojení s prostor-
ným, komfortním a praktickým in-
teriérem a velkým zavazadlovým
prostorem o objemu 513-1503 l.
Výkonné motory, jejichž krá-
lem je diesel 2,0 CRDi s výko-
nem 185 koní, jsou dostupné s po-
honem předních nebo všech kol.
„Čtyřkolky“ přesvědčí sebejistým
ovládáním i v náročných podmín-
kách, lepší průjezdností i mimo
zpevněné cesty i možností uzam-
knout točivý moment mezi přední
a zadní nápravou v poměru 50:50
nebo asistenta pro řízené sjíždě-
ní svahů. Není divu, že Hyundai
Tucson slouží v náročných pod-
mínkách u zákazníků, jakými jsou
Lesy ČR, Povodí Moravy, Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR, Policie ČR
nebo městská policie v Praze a dal-
ších městech. Hyundai Tucson je
k dispozici již od 499 990Kč.
V případě zájmu o firemní na-
bídku kontaktujte Martina Valáš-
ka na
,
tel.: +420 601 307 268.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...48
Powered by FlippingBook