Stavební a investoské noviny - 5 / 2018 - page 28

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
28
„Žít a nechat žít“, tímto heslem
se snažíme skloubit vliv dopra-
vy a komfort bydlení – maximál-
ní ochrana a komfort cestování
na jedné straně a maximální kva-
lita života na straně druhé, to jsou
protihlukové systémy od MABA
Prefa spol. s r. o.
Podstata tkví v akustickém pre-
fabrikovaném systému, který tvo-
ří železobetonový, anebo ocelový
sloup tvaru H, soklový železobe-
tonový panel a panel s protihlu-
kovou pohlcující vrstvou z jedné,
nebo z obou dvou stran.
Po zkušenostech ze staveb v Rakousku (A1 Hagenau – 8500m
2
,
A8 Haag-Ried am Innkreis – 16000 m
2
, A10 Reitdorf – 9600 m
2
,
A5 Schrick-Poysbrunn – 300 m
2
) a v Německu (oboustranné
protihlukové stěny – Waldshut-Thiengen, mobilní protihlukové
stěny s integrovaným betonovým svodidlem Potsdam)
přichází společnost MABA Prefa spol. s r. o. s nabídkou
systému protihlukových stěn i do České republiky.
PROTIHLUKOVÉ STĚNY
Dálnice A10 – Raitdorf, Rakousko
Dálnice A8 – Haag-Ried am Innkreis, Rakousko
Akustické vlastnosti protihlu-
kových panelů – pohltivost A3
až A5 zabezpečuje dřevobetono-
vý absorbér – máme v nabídce
několik typů a několik povrcho-
vých tvarů (FLAT, WAVE, CUT,
ROOF, CONE, TRAP). Vzducho-
vou neprůzvučnost B3 zajišťuje že-
lezobetonová konstrukce systému.
Z estetického hlediska jsou
možné různé barevné řešení, ale
i uspořádání a tvarování absorbe-
rů v rámci protihlukového panelu
a návazně protihlukových panelů
v rámci stěny.
Vytvoření obrazců frézovaním
– Obojstranná PHS Waldshut-Thiengen, Nemecko
Dálnice A10 Potsdam, Německo – mobilní PHS
s integrovaným betonovým svodidlem
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...48
Powered by FlippingBook