Stavební a investoské noviny - 5 / 2018 - page 38

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
38
Řídicí systémy výroby betonu pro nové be-
tonárny věžové, horizontální, mobilní, konti-
nuální i atypické všech tuzemských a zahra-
ničních výrobců.
Rekonstrukce elektrických zařízení stávají-
cích betonáren všech typů.
Silové a ovládací systémy ATX COMPACT
s řídicím software ATX B300.
Dispečerské systémy ATX D300 pro expe-
dici betonových směsí.
Dodávky a montáž konzistoměrů pro měře-
ní konzistence betonové směsi.
Dodávky a montáž sond pro měření vlhkosti
kameniva.
Dodávky a montáž přístrojů OLAS pro mě-
ření množství kalu v kalové vodě.
ŘÍDICÍ
A DISPEČERSKÉ
SYSTÉMY
PRO BETONÁRNY
ASTERIX a.s.
V Hájích 517/28, 149 00 Praha 4 - Háje
tel.: 272 917 086, e-mail:
Více o smykové výztuži HALFEN
HDB se dozvíte na stránkách
!
Perfektní týmová práce
HDB lišty s trny jako
smyková výztuž proti protlačení.
HDB smykové lišty se dvěma nebo třemi trny
umožňují ekonomické a spolehlivé provedení
železobetonových stropů. Využijte minimalizaci
nákladů na bednění, lepší využití obestavěného
prostoru díky tenčím stropním deskám a snadnější
montáž rozvodů TZB.
Navrhování vám ulehčí uživatelsky přátelský sofware.
ZVLÁŠŤ VYSOKÉ VÝKONY
Mravenci jsou schopni přenášet
stonásobně těžší náklad, než je jejich
hmotnost. Při přepravě pracují jako
skupina mnoha jedinců.
Podobně tak smyková výztuž HDB
v sestavě dvou a tří trnových lišt
přenese obrovská zatížení.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,...48
Powered by FlippingBook