Stavební a investoské noviny - 5 / 2018 - page 39

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
39
PDWHULiORYp VORXSFRYp QÕÎNRYp NORXERYp
WHOHVNRSLFNp SÀtY€VQp D SiVRYp SORÆLQ\
WHOHVNRSLFNp
PDQLSXOiWRU\
DXWRPRELORYp
QiVWDYE\
1HMY€WÆt SÕMmRYQD
SUDFRYQtFK SORÆLQ Y k5
PRACOVNÍ PLOŠINY
728 270 270
Authorised
'LVWULEXWRU
Sales
Ĕ
Parts
Ĕ
Service
0ÕÎHWH VH QD QiV VSROHKQRXW RG URNX
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48
Powered by FlippingBook