Stavební a investoské noviny - 5 / 2018 - page 41

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
41
NAŠE SPOLEČNOST PRO VÁS
PŘEDEVŠÍM ZAJIŠŤUJE:
návrh vhodného bednicího systému
pro monolitické části
volbu odpovídajícího nosného podpůrného
systému včetně statického posouzení
kompletní dodávku zvolených systémů
zaškolení pracovníků našimi šéfmontéry
technickou pomoc v průběhu realizace zakázky
dodání veškerého příslušenství a spotřebního
materiálu pří realizaci betonových konstrukcí
NABÍZÍME CELOU ŘADU
BEDNICÍCH SYSTÉMŮ
A PODPŮRNÝCH KONSTRUKCÍ:
kruhové bednění Trapez
stěnové bednění Logo
univerzální bednění RASTER
velkoplošné bednění Athlet
přestavitelné bednění sloupů PAX
bednění stropů Deck
šplhací zařízení a pracovní plošiny
systém nosné hliníkové konstrukce
PASCHAL s. r. o.
Vyšehradská 23, 128 00 Praha 2, tel./fax: 224 594 580-599, e-mail:
Sklad Beroun: Lidická ul., 266 01 Beroun, tel./fax: 311 626 623, e-mail:
Sklad Olomouc: U panelárny 1, 772 00 Olomouc, tel./fax: 585 313 476, e-mail:
BEDNĚNÍ PRO
DOKONALÉ
TVARY
servis pro bednení
ˇ
BEDNĚNÍ PRO
DOKONALÉ
TVARY
PASCHAL
Deck
Málo rozdílných dílů,
optimalizované
použití materiálů
tel.: 224 594 580-599
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48
Powered by FlippingBook