Stavební a investorské noviny - 5 / 2017 - page 3

Stavební a investorské noviny
Informační systémově tříděný časopis
pro stavebnictví a navazující obory.
Vydává:
SNi, s.r. o.
Horní Vršava 4475, 760 01 Zlín
tel./fax: 577 431 775, tel.: 577 219 744
šéfredaktor: 603 451 252
Příjem inzerce a tiskových podkladů:
SNi, s. r. o.
Horní Vršava 4475, 760 01 Zlín
tel./fax: 577 431 775, tel.: 577 219 744
e-mail:
Obchodní zastoupení:
603 241 271 (Praha), 605 931 602 (Brno),
731 160 655 (Ostrava)
Ev. číslo:
MK ČR E 16864
Způsoby šíření:
předplatitelům, investorům, projektantům,
stavebním a developerským firmám,
a na stavebních veletrzích a konferencích
Vychází měsíčně
ISSN 1804-2864
Roční předplatné je 580 Kč + DPH 21 %.
ČLENĚNÍ PODLE OBORŮ:
1. Materiály
1-11 Kovové
1-12 Dřevěné
1-13 Pojiva, plniva
1-14 Hydroizolace, střešní krytiny
1-15 Tepelné a zvukové izolace
1-16 Sklo, skleněné výrobky
1-17 Výplně otvorů
1-18 Keramické zboží
1-19 Beton, betonové výrobky
1-20 Plasty, plastové výrobky
1-21 Stavební chemie, nátěrové hmoty
1-22 Kámen, výrobky z kamene
1-23 Zdicí materiály
1-24 Stavební dílce, konstrukce
1-25 Materiály ostatní, stavebniny
2. Strojní výroba pro stavebnictví
2-11 Stavební stroje a zařízení
2-12 Dopravní stroje a zařízení
2-13 Řemeslné stroje a nástroje
2-14 Lešení, bednění, pažení
2-15 Měřící přístroje, geodetické práce
2-16 Zabezpečovací technika
3. Stavební firmy
3-11 Dopravní a inženýrské stavby
3-12 Občanská a bytová výstavba
3-13 Průmyslové stavby
3-14 Speciální a modulové stavby
3-15 Stavební technologie a řemesla
3-16 Stavby na klíč
4. Doprovodná skupina
4-11 Příprava staveb, projektová činnost
4-12 Odborné posudky, průzkumy
4-13 Vybavení interiérů a exteriérů
4-14 Zdravotní a sanitární technika
4-15 Tepelná a vzducho- technika, klimatizace
4-16 Rozvody, kanalizace
4-17 Úpravy povrchů
4-18 Vybavení stavenišť
4-19 Elektroinstalace
4-20 Vodoinstalace
5. Navazující obory
5-11 Finanční a investiční činnost
5-12 Veletrhy a výstavy
5-13 Stavební sdružení,
informační činnost
5-14 Developerská a realitní činnost
5-15 Výpočetní a kancelářská technika,
software
5-16 Bezpečnost práce
5-17 Ekologie
OBSAH
BETON A OCEL
– PRO STAVEBNICTVÍ STÁLE DVA KLÍČOVÉ MATERIÁLY
Jen málo staveb většího rozsahu se dnes obejde bez přítomnosti betonu a oceli. Ať již jde
o dopravní stavby, průmyslová centra, skladové prostory či mosty, stavby pro vodohos-
podářství a energetiku – všude tady beton a ocel hrají nezastupitelnou roli.
A i když jsou místa, kde se beton a ocel utkávají v nekompromisním konkurenčním boji,
jako jsoumosty, halové systémy či různé podpůrné stavební konstrukce, tak v železobeto-
novém stavitelství spolu tyto dva materiály dokonale spolupůsobí a umí člověku pomoci
vyřešit i ty nejsložitější problémy a díla současnosti.
K nim bezesporu patří i výstavba Ústřední čistírny odpadních vod v Praze na Císařském
ostrově. Právě zde tvoří železobetonové konstrukce drtivou část veškerých stavebních
objektů, v nichž budou již v blízké budoucnosti pracovat nejmodernější technologie
zajišťující čištění odpadních vod.
Beton si razí stále cestu vpřed i v rámci modernizace naší nejstarší dálnice D1, kde je původ-
ní dožilý kryt dálnice nahrazován betonovým krytem nové generace. Nové technologické
postupy výstavby zamezí v budoucnu propadu sousedních betonových desek dálnice,
což odstraní její schodovitost a zajistí její dlouhodobou životnost. Zde snad zbývá dodat
jediné: Už aby to bylo, nebo se my řidiči z těch kolon a omezení zblázníme!
Ocelové halové systémy jsou naopak účinnými pomocníky menším a středním podnika-
telům, kteří pro zajištění svého dalšího rozvoje potřebují rychlé a operativní rozšíření
svých výrobních, skladových či administrativních prostor. Poskytují ekonomicky výhodné
a prostorově komfortní řešení, které se těší stále větší oblibě.
Ivo Románek
1-24 Montovaný autosalon s autogalerií veteránů
Pyramida Průhonice od UNIHALU zvítězil
v soutěži Stavba roku 2016 Zlínského kraje....................................................4
1-19 Jsme největší ryze český výrobce čerstvého betonu v ČR ...........................6
2-11 Senso Technology od firmy Schnell
– revoluční inovace v oblasti zpracování svitkové oceli ................................8
1-21 Snížení tepelné zátěže měst – řešení leží na silnici......................................10
1-19 Rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově
pokračuje prováděním železobetonových konstrukcí
biologické linky a dosazovacích nádrží ..........................................................12
1-24 SIGNUM Hustopeče dodávala ocelové konstrukce
pro objekt Body in White.................................................................................14
2-12 Dny otevřených dveří STATECH nabídly kompletní portfolio
pracovních plošin i zajímavý doprovodný program.....................................16
3-11 Eurovia CS rekonstruuje jednu z nejstarších
tramvajových tratí v Olomouci........................................................................18
1-24 PREFA PRAHA a. s.
– spolehlivý dodavatel betonových stavebních dílců..................................20
4-11 Posouzení dynamického zatížení od výrobní technologie
v průmyslové hale firmy Kamax......................................................................22
2-11 Výrobní závod Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH
slaví 50 000. kolový nakladač ..........................................................................24
2-11 Rovnací stroje nové generace A.W.M. S. p. A / PEDAX GmbH...................26
3-11 SILNICE.CZ disponuje technologií roztápění asfaltu
a mobilní emulgační stanicí .............................................................................30
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...40
Powered by FlippingBook