Stavební a investorské noviny - 10 / 2018 - page 3

Stavební a investorské noviny
Informační systémově tříděný časopis
pro stavebnictví a navazující obory.
Vydává:
SNi, s.r. o.
Horní Vršava 4475, 760 01 Zlín
tel./fax: 577 431 775
šéfredaktor: 603 451 252
Příjem inzerce a tiskových podkladů:
SNi, s. r. o.
Horní Vršava 4475, 760 01 Zlín
tel./fax: 577 431 775
e-mail:
Obchodní zastoupení:
603 241 271 (Praha), 605 931 602 (Brno),
731 160 655 (Ostrava)
Ev. číslo:
MK ČR E 16864
Způsoby šíření:
předplatitelům, investorům, projektantům,
stavebním a developerským firmám,
a na stavebních veletrzích a konferencích
Vychází měsíčně
ISSN 1804-2864
Roční předplatné je 580 Kč + DPH 21%.
ČLENĚNÍ PODLE OBORŮ:
1. Materiály
1-11 Kovové
1-12 Dřevěné
1-13 Pojiva, plniva
1-14 Hydroizolace, střešní krytiny
1-15 Tepelné a zvukové izolace
1-16 Sklo, skleněné výrobky
1-17 Výplně otvorů
1-18 Keramické zboží
1-19 Beton, betonové výrobky
1-20 Plasty, plastové výrobky
1-21 Stavební chemie, nátěrové hmoty
1-22 Kámen, výrobky z kamene
1-23 Zdicí materiály
1-24 Stavební dílce, konstrukce
1-25 Materiály ostatní, stavebniny
2. Strojní výroba pro stavebnictví
2-11 Stavební stroje a zařízení
2-12 Dopravní stroje a zařízení
2-13 Řemeslné stroje a nástroje
2-14 Lešení, bednění, pažení
2-15 Měřící přístroje, geodetické práce
2-16 Zabezpečovací technika
3. Stavební firmy
3-11 Dopravní a inženýrské stavby
3-12 Občanská a bytová výstavba
3-13 Průmyslové stavby
3-14 Speciální a modulové stavby
3-15 Stavební technologie a řemesla
3-16 Stavby na klíč
4. Doprovodná skupina
4-11 Příprava staveb, projektová činnost
4-12 Odborné posudky, průzkumy
4-13 Vybavení interiérů a exteriérů
4-14 Zdravotní a sanitární technika
4-15 Tepelná a vzducho- technika, klimatizace
4-16 Rozvody, kanalizace
4-17 Úpravy povrchů
4-18 Vybavení stavenišť
4-19 Elektroinstalace
4-20 Vodoinstalace
5. Navazující obory
5-11 Finanční a investiční činnost
5-12 Veletrhy a výstavy
5-13 Stavební sdružení,
informační činnost
5-14 Developerská a realitní činnost
5-15 Výpočetní a kancelářská technika,
software
5-16 Bezpečnost práce
5-17 Ekologie
OBSAH
DÍKY MODERNÍMU BEDNĚNÍ JE VÝSTAVBA
ŽELEZOBETONOVÝCH MONOLITICKÝCH
KONSTRUKCÍ STÁLE EFEKTIVNĚJŠÍ
Výstavba železobetonových monolitických konstrukcí patří mezi klíčové obory velkého
stavebnictví. K jejich základním přednostem patří nadstandardní pevnost a tuhost kon-
strukce, možnost nekonvenčního ztvárnění staveb a naprostá volnost v oblasti jejich
dispozičního řešení.
To jemožné předevšímdíky tvarovatelnosti betonu, který je na stavbu dovážen v tekutém
stavu a dokáže se snadno přizpůsobit tvaru bednění, do něhož je uložen.
Díky svýmvlastnostema univerzálnosti jsou dnes železobetonovémonolitické konstrukce
využívány napříč stavebními obory, ať již se jedná o výstavbu bytových souborů, inženýr-
ských a vodohospodářských staveb, veřejných a kancelářských budov či mostů.
K optimální realizaci monolitických konstrukcí přispívají velkou měrou vyspělé systémy
bednění, s jejichž pomocí je výstavba přesná, rychlá a tím velmi efektivní.
Nejmodernější systémy bednění vynikají svou nízkou hmotností. To pracovníkůmumožňuje
velmi snadnou manipulaci i bez nutnosti použití jeřábu.
Další inovace v bednicí technice jsou orientovány na ještě rychlejší a bezpečnější postupy
při realizaci výstavby. Novinky jsou směřovány i do oblasti kontroly a elektronické podpory
stavebních projektů tak, aby prováděcí firmaměla dokonalý přehled omnožství a struktuře
prvků bednění, které stavba využívá.
Ivo Románek
2-12 Nové depo, jméno, budoucnost – MATECO........................................................... 4
3-16 BBA MONOLIT slaví 20 let na českém trhu............................................................ 6
2-14 Speciální bednění pro zvláštní budovu
– Muzeum V&A, Dundee, Spojené království......................................................... 8
1-24 Konfigurátor a e-shop montovaných hal je dostupný na webu Unihal ........... 10
2-14 Česká Doka – čtvrt století profesionální bednicí techniky................................. 12
3-16 Poptávka po výstavbě železobetonových
monolitických konstrukcí stoupá ........................................................................... 14
2-12 Moderní technologie od JVS zvýší bezpečnost na stavbě................................. 17
1-21 Total otevřel ve svém areálu v Kouřimi novou výrobní PmB jednotku ........... 18
2-11 Společnost Kuhn Bohemia představila
nový rypadlo – nakladač Komatsu WB93R-8 ....................................................... 20
4-11 Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice:
SO 201 Most přes kolejiště ČD a řeku Bílinu........................................................ 22
3-11 ADFORS GlasGrid
®
úspěšně prodlužuje
životnost komunikací v Pardubicích ...................................................................... 26
4-16 Základní typy prostupů potrubí a kabelů
konkrétními skladbami stavebních konstrukcí .................................................... 28
2-11 R 950T u výstavby tunelu u slovenského Ružomberku...................................... 30
2-11 KELLER slaví 25. výročí na českém trhu se speciálním zakládáním .................. 32
1-21 První ročník konference COLORLAK MASTERS 2018 proběhl úspěšně.......... 34
2-14 Kompatibilita systémů PERI usnadňuje řešení celé stavby ............................... 36
1-17 Systémy GEZE pro oblast zdravotnictví ................................................................ 38
1-24 Použitím prefabrikovaného stropu se stavba zjednoduší a urychlí ................. 40
2-12 Stavební výtahy GEDA v České republice ............................................................. 42
4-11 Opravárenská hala v areálu provozní jednotky Praha Jih.................................. 44
2-11 Naklápěcí rotátory od firmy HOŠEK TRADE ........................................................ 49
1-24 Zesílení střešních vazníků pomocí FRP tkanin BETOSAN CRC .......................... 50
2-11 Třmínkovací automat TWINMASTER 13 s novou servotechnikou.................... 52
3-16 Monolitické konstrukce ve společnosti POHL cz, a. s. ........................................ 54
4-17 Ocel a její povrchová ochrana v nejlepší podobě Confidex
©
garance ............. 56
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...68
Powered by FlippingBook