Stavební a investorské noviny - 10 / 2018 - page 8

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
8
Po dokončení prezentuje muzeum
to nejlepší ze skotského designu:
od módy a architektury až po vý-
tvarné umění a fotografii. Neob-
vyklý tvar konstrukce budovy
kombinuje rovné stěny se zaoble-
nými. Toto ztvárnění dává muzeu
jeho jedinečnost. Černý pohledo-
vý beton tvoří vnější stěny stav-
by; 4m široké, předsazené prefab-
rikované panely imitují skotské
útesy.
Prvotřídní technický návrh
a konstrukce
Stavba takového druhu vyžadova-
la řešení bednění i logistiky na nej-
vyšší úrovni. Společnost Carey’s
Civil Engineering pověřila firmu
PERI UK dodáním veškerého tva-
Inspirací pro Muzeum designu
V & A (Muzeum tvorby)
v centru obnovené přístavní
zóny v Dundee byly útesy
z usazené horniny, které se tyčí
proti mořskému příboji. Toto
architektonické mistrovské
dílo za cca 90 mil. € je první
stavbou světoznámého
japonského architekta Kengo
Kumy ve Spojeném království.
Odvážná stavba sjednocuje
architekturu betonového
skeletu s velkým množstvím
skla a betonovou fasádou.
Firma PERI podporovala
prováděcí stavební společnost
profesionálními službami
a návrhem bednění. Tímto
způsobem bylo možné
dosáhnout požadovaného
výsledku betonových povrchů.
SPECIÁLNÍ BEDNĚNÍ PRO ZVLÁŠTNÍ BUDOVU
Muzeum V&A, Dundee, Spojené království
rovaného bednění a řešením pod-
pěrných konstrukcí pro všechny
vnější stěny stavby tak, aby bylo
možné splnit ty nejpřísnější archi-
tektonické požadavky. Ještě před
zahájením vlastních prací byl vy-
tvořen v originální velikosti model
bednicího panelu se všemi zakři-
veními a nakloněnými plochami.
Odpovídající betonářské zkouš-
ky prokázaly, že může být s tímto
tvarovaným bedněním a speciální-
mi bednicími deskami realizován
požadovaný tvar, kvalitní povrch
i barva betonu. Dále bylo prokázá-
no, že konstrukce umožňuje jak po-
depření, tak i pozdější odbednění.
Firma PERI pracovala podle
3D modelu experta ze společnos-
ti Arup. Práce s trojrozměrnými
výkresy usnadnila odhad množ-
ství podpěrných konstrukcí a po-
depření, které musely být vytvo-
řeny pro realizaci stavby. Vizi
Po dlouhém plánování a stavbě se vize architekta Kumy konečně stala
hmatatelným uměleckým dílem, které v září 2018 otevřelo své brány veřejnosti.
Tvar povrchu bednicích sestav vyžadoval velmi kvalitní a zodpovědnou
práci montérů PERI ve Spojeném království i v Německu.
Bednění se skládalo ze dvou vrstev 4mm překližky, konstrukce
z 21mm silného dřevěného laťování, konstrukce ze vzájemně
vyklínovaných dřevotřískových desek, základního panelu VARIO ze
závor SRU, příhradových nosníků GT 24 a 21mm silné překližky.
Pohled do montážní haly
během závěrečných montážních prací v Rugby.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...68
Powered by FlippingBook