Stavební a investorské noviny - 3/2017 - page 6

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
6
Plochá sprchová vanička
Geberit Setaplano
Nová sprchová vanička Geberit
Setaplano je vyrobena z vyso-
ce kvalitního, odolného materiá-
lu, který se snadno čistí a je pří-
jemně teplý a jemný jako hedvábí.
Počet montážních dílů se podaři-
lo zredukovat na naprosté mini-
mum. Jelikož se ocelový montáž-
ní rám a izolační fólie dodávají již
smontované, je následná instala-
ce na stavbě výrazně jednodušší
a mnohem spolehlivější.
Na rozdíl od běžných mon-
tážních setů pro sprchy v úrovni
podlahy, které někdy obsahují až
90 jednotlivých dílů, jich má nová
sprchová vanička Geberit Setaplano
GEBERIT PŘEDSTAVIL NA ISH 2017 NOVINKY:
plochou sprchovou vaničku Setaplano
a toaletu s integrovanou sprchou AquaClean Tuma
Koupelnový design hýbe světem. Doslova a do
písmene to platilo na veletrhu ISH ve Frankfurtu,
kde se opět po dvou letech uskutečnil veletrh ISH
– největší koupelnová a topenářská přehlídka na
světě. Krása, při které se tají dech, decentní detaily,
jednoduchost i hra tvarů – takové jsou moderní
trendy koupelen, které zde představovali přední
výrobci sanity.
Mezi téměř 2500 vystavovateli vynikal i stánek
společnosti Geberit, která je lídrem na evropském
trhu v oblasti sanity. Expozici společnosti Geberit
zaplnily produkty inovativních sanitárních
technologií, a to nejen těch, které jsou nenápadně
skryté ve stěně koupelny, ale i takové, které
se skvěle vyjímají před stěnou. Zlatým hřebem
expozice byla plochá sprchová vanička Setaplano,
nová sprchovací toaleta AquaClean Tuma, ale i další
skvělé novinky.
skutečně jen velmi málo. Velká část
z nich se totiž kompletuje již ve vý-
robě. Malé množství montážních
dílů představuje na stavbě velkou
výhodu – přípravných prací je mno-
hem méně a celková doba instalace
je tak výrazně kratší.
Utěsněno z výroby
Prefabrikace nejen zjednodušuje
montáž, ale také podstatně zvyšuje
její spolehlivost. Stejně jako u spr-
chových odtoků a kanálků Geberit
určených pro sprchy v úrovni pod-
lahy, i v případě ploché sprcho-
vé vaničky Geberit Setaplano je
izolační fólie připojena k rámu již
ve výrobním závodě. S tímto chyt-
rým řešením lze předejít možným
chybám během montáže, a to zvláš-
tě v takových rizikových místech
jako jsou rohy sprchového koutu.
Snadná montáž
Nezaměnitelný modrý montáž-
ní rám je vyroben z oceli uprave-
né práškovou barvou. V závislos-
ti na velikosti sprchové vaničky
Setaplano se instalace provádí po-
mocí čtyř až šesti podpěr, které se
v označených místech jednodu-
še zacvaknou do rámu a násled-
ně upevní do nehotové podlahy.
Podpěry se pohodlně shora, pomo-
cí standardního nářadí, zarovnají
s úrovní podlahy, a poté se v poža-
dované výšce bezpečně upevní fi-
xačními zarážkami.
Praktická zápachová uzávěrka
Plochá sprchová vanička Geberit
Setaplano je vybavena novou zá-
pachovou uzávěrkou, která se
snadno čistí. Je k dispozici ve dvou
modelech: s výškou vodní uzávěr-
ky 30mm nebo 50mm a tomu od-
povídající hydraulickou kapacitou
0,5 l/s nebo 0,65 l/s. Oba mode-
ly lze po umístění do montážní-
ho rámu zarovnat do požadované
pozice otočením o 360°. Zápacho-
vá uzávěrka se připevňuje velmi
jednoduše prostým zacvaknutím
do předmontované objímky. Ná-
dobka uzávěrky z elastického plas-
tu je velmi praktická na údržbu,
neboť ji lze jedním pohybem ruky
vyjmout a vyčistit.
Plochá sprchová vanička Geberit Setaplano:
Ocelový rám a izolační fólie se montují již ve výrobním závodě. Následná instalace na stavbě je proto výrazně jednodušší a spolehlivější.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...80
Powered by FlippingBook