Stavební a investorské noviny - 3/2017 - page 8

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
8
Moderní interiérové studio,
které bylo otevřeno teprve nedáv-
no, bude sloužit nejširšímu spektru
zájemců o moderní bydlení a sta-
vění, ať již jde o koncové stavitele
rodinných domů, montážní firmy
z oboru vodo-topo, obkladačské
firmy, architekty, podlaháře, pro-
jektanty i firmy zabývající se by-
tovým či interiérovým designem.
Ředitel společnosti Gienger,
pan Ing. Vítězslav Hanák, Ph.D.
k projektu Elements říká: „Elements
ve své dnešní podobě představuje
zcela novou generaci vzorkoven
koupelnové a interiérové domov-
ní techniky. Ta je rozšířena i o te-
pelnou techniku, která je oriento-
vána výhradně na dosažení úspor
energií. Cílem činnosti všech pra-
covníků Elements je výrobek ne-
Již při vstupu do nového centra koupelnové
a sanitární techniky s názvem Elements ve Zlíně
se Vás zmocní pocit něčeho výjimečného.
Architektonicky dokonale zpracovaný prostor
Vás ihned vtáhne do centra dění. Najednou se
procházíte kompletně zařízeným loftovým bytem
s kuchyní, plynule pokračujete mezi jednotlivými
exponáty krásných vzorových koupelen a v jiném
světě se ocitnete při prohlídce plně funkční
wellness koupelny vybavené finskou saunou,
parním sprchovým koutem a hrající vanou.
Elements – název pro novou generaci
VZORKOVEN KOUPELNOVÉ A TOPENÁŘSKÉ TECHNIKY
jen prodat, ale poskytnout zájem-
cům dokonalý předprodejní servis,
možnost vyřešení klientských
změn a individuálních požadav-
ků, doporučení proškolené mon-
tážní firmy a samozřejmě záruční-
ho a pozáručního servisu výrobků.
Pevně věřím, že je to pro zákazníky
nejlepší cesta k dosažení maximál-
ního užitného komfortu.“
A proč si nenechat návštěvu
studia Elements uniknout?
Důvodů je hned několik. Přede-
vším je to opravdu komplexní na-
bídka studia. Na jednom místě zde
získáte informace o nejmoderněj-
ších sériích koupelnového vybave-
ní, ať již se jedná o umývadla, toale-
ty, vany či baterie. Ke koupelnám
patří neodmyslitelně také obklady.
Elements v tomto ohledu nabízí
velkorozměrné obklady předních
italských výrobců v decentních
přírodních barvách. Součástí stu-
dia Elements je také nabídka ře-
šení kuchyní a dalšího interiérové-
ho vybavení včetně vnitřních dveří
od společnosti HANÁK interiéry.
Nechybí ani materiály pro realiza-
ci dřevěných plovoucích podlah.
Zájemcům o úspornou tepelnou
techniku jsou zde k dispozici vy-
soce účinné kondenzační plynové
kotle značky Brötje, široký sorti-
ment koupelnových a deskových
radiátorů, systémy podlahového
vytápění, solární systémy, systé-
my pro řízené větrání a rekupera-
ci tepla i nízkoemisní kotle na tu-
há paliva třídy 5 Cosmotherm U26
s možností čerpání nejvyšší for-
my kotlíkové dotace. Pamatová-
no je zde i na ty, kteří vyznávají
krásu a nevšední zážitek z pohle-
du na otevřený oheň v interiéru.
Ti mohou vybírat s různých typů
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...80
Powered by FlippingBook