Stavební a investorské noviny - 3/2017 - page 11

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
11
Domov je tam,
kde se cítíte bezpečně
ō
*DUÀĜRYÀ VHNËQâ YUDWD 5HQR0DWLF OLJKW
ō
'RPRYQâ GYHĀH 7KHUPR VH ]DP\NÀQâP
]DEUDñXMâFâP YORXSÀQâ
ō
9âFH LQIRUPDFâ QD
*
Nezávazná doporučená cena standardního rozměru bez montáže
za akční dveře /vrata vč. 15% DPH. Platí do 31.12. 2017 u všech
autorizovaných prodejců v České republice.
Domovní dveře
bez bočního dílu
31 999 Kč
*
od
Garážová vrata
s pohonem
20 499 Kč
*
od
RenoMatic light jsou vrata, která
se mohou pochlubit všemi přednost-
mi, které výrobky od společnosti
Hörmann mají – vysoký stupeň bez-
pečnosti, špičková kvalita a vynika-
jící termoizolační vlastnosti. A to
vše už za 20 499,- korun.
Bezpečnost na prvním místě
„Bezpečnost proti vniknutí zvenčí
a bezpečnost při používání, to jsou
největší témata, kterými se letoš-
ní sortiment společnosti Hörmann
řídí,“ uvádí jednatel společnosti
Hörmann ČR, Ing. Vít Kareš. Spo-
lečnost téma bezpečnosti bude vy-
zdvihovat v celoevropské kampani,
kterou má na letošek přichystanou.
Pokud se majitel rodinného domu
rozhodne, že jeho vrata už nesplňu-
jí požadavky na bezpečnost provozu
a nemohou už ochránit jeho obydlí,
může je nechat vyměnit za bezpeč-
nější a praktičtější RenoMatic light
v akci 2017. Ta jsou k dispozici již
za 20 499,- Kč i s pohonem. Akč-
ních modelů vrat však je letos víc
a je tak na výběr.
Vstupní dveře za dobrou cenu
Hörmann v akci 2017 uvádí i něko-
lik modelů vstupních dveří. Ocelo-
vé domovní dveře Thermo65 patří
k tomu nejvíce prověřenému v pro-
dukci společnosti. Letos je Hör-
mann uvádí ve třech akčních de-
korech Decograin. Jsou volitelné
s bezpečnostním vybavením RC 2.
Mají hliníkovou zárubeň s přeruše-
ným tepelným mostem. Akční dveře
Thermo65 mají vynikající izolační
vlastnosti. Jejich cena bez bočního
dílu začíná na 31 999,- korun. Hör-
mann svou nabídku dveří letos vý-
razně rozšiřuje.
Pohony
Do akce se letos dostávají i bráno-
vé pohony LineaMatic. Pro posuvné
brány včetně dálkového ovladače sto-
jí od 12 999,- korun. Pro dvoukřídlé
otočné brány je cena 18 999,- korun.
Každoroční akce Hörmann jsou
pro předního evropského výrobce
vrat, dveří a logistických systémů,
osvědčeným marketingovým ná-
strojem, jak oslovit nové zákazníky.
Produkty zařazené do Akce 2017
v sobě jedinečným způsobem spo-
jují špičkovou kvalitu, design a bez-
pečnost spolu s nejlepší cenou. Akce
2017 začíná 1. března.
Více informací
na
.
Hörmann se začátkem března spouští akci 2017. V ní budou
za výhodné ceny k mání například vrata RenoMatic light 2017,
která se v akci dostávají na skvělý poměr kvality a ceny.
Společnost Hörmann spouští akci 2017
VRATA RENOMATIC LIGHT
BUDOU UŽ ZA 20 499,-
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...80
Powered by FlippingBook