Stavební a investorské noviny - 5 / 2017 - page 21

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
21
EMBECO CZ, s.r.o., Žižkova 3211/42A, 690 02 Břeclav
tel.: +420 739 082 692, e-mail:
Zpomalovací prahy
– retardéry
Kompozitní
vtokové mříže
D400, B125
Kompozitní
poklopy kruhové
D400, B125, A15, A6
Kompozitní
poklopy čtvercové
B125, A15
Odvodňovací žlaby
VODOHOSPODÁŘSKÉ
KOMPOZITNÍ
PRODUKTY
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook