Stavební a investorské noviny - 2 / 2018 - page 23

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
23
Byt byl původně vybaven masiv-
ním schodištěm a kazetovou MDF
podlahou. Vše doplňovalo oblo-
žení stěn včetně úložných prostor
v rustikálním stylu.
Zadáním bylo byt prosvětlit,
sjednotit, dispozičně vhodně upravit
a více propojit s terasou. Byt je určen
na krátkodobý pronájem, a proto ne-
Návrh a realizace: Ivana Šustrová
Ateliér:
DESIGNIST
Spolupráce:
Erika Táborská
Projekt + realizace: 2016
Užitná plocha:
83m
2
Foto:
Tomáš Dittrich
bylo potřeba řešit větší úložné pro-
story. Solitérní nábytek byl vybrán
s poukazem na klasickou formu čes-
kého retro nábytku. Celý byt propo-
jují jednoduché industriální prvky.
Hlavní důraz je kladen na montova-
né schodiště s navazujícími podesta-
mi, které nahradilo původní masivní
dvouramenné schodiště.
Byt ve Zborovské ulici
v Praze je umístěn
v podkroví secesního
domu. Dispozičně je řešen
jako otevřený mezonet
2+kk s terasou. Původní
dispozice se zásadně
neměnila, pouze se rozšířil
obytný prostor v horním
patře a to vybouráním
malé koupelny a krbu.
V BYTĚ VE ZBOROVSKÉ ULICI
nás zaujalo jednoduché, ale zajímavé osvětlení
Barevný akcent dodávají ob-
razy od Martina Feri a výtvarnice
Michaeli.
Stavební část zahrnovala bou-
rací práce, úpravy rozvodů elekt-
roinstalace, výměny podlah, SDK
podhledy a demontáže schodiště
a vestaveb. Veškeré podlahy byly
sjednoceny v provedení masiv dub
olej včetně nových schodnic pro
výstup na terasu.
Vybouraný prostor v horním
podlaží slouží jako ložnice s vý-
hledem na terasu. Terasa byla vy-
bavena novým povrchem a elek-
troinstalací. Je situována tak, aby
byl maximálně využitý výhled
na Hradčany a Petřín.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook