Stavební a investorské noviny - 2 / 2018 - page 24

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
24
Jedním z hlavních výrazových pro-
středků návrhu je přiznání „hard-
waru“ stavby, tedy konstrukcí
a technologického vybavení kan-
celáří. Původní ocelové konstruk-
ce jsou natřené na bílo a ukázané
jako pohledové, ve stropech není
Představované sídlo českého
IT startupu Apiary se nachází
v bývalé tovární hale, která je
dnes součásti komplexu Forum
Karlín v Praze. Hala byla předem
načleněna na menší nájemní
jednotky a opatřena vestavěným
patrem. Dispozice fitoutu a jeho
architektonický výraz, který
byl předmětem práce, se snaží
navázat na svébytný charakter
průmyslové stavby a uzpůsobit jej
potřebám nového nájemníka.
Proměna bývalé tovární haly
NA SÍDLO IT STARTUPU
užito podhledů, veškeré rozvody
jsou viditelné, ponechané ve své
přirozené barevnosti.
Také zvolené materiály sledu-
jí nastavenou „estetiku přiznané-
ho“, surovou fyzičnost povrchů
je možné chápat i jako harmo-
nickou protiváhu virtualitě firem-
ních produktů. V 1. NP je podlaha
z průmyslové lakované cemento-
vé stěrky, v 2. NP z olejovaných
modřínových podlahových palu-
bek „céčkové“ kvality. Vnější zeď
s okny je ponechána ve štuku bez
finální výmalby. Sklad kol je od-
dělen přepážkou z tahokovu v rá-
mu z ocelových jeklů, vestavba
v přízemí je obložena hliníkovým
plechem. Vestavba recepce je pro-
vedena z lakované smrkové pře-
kližky. Kuchyně a vestavba scho-
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...40
Powered by FlippingBook