Stavební a investorské noviny - 2 / 2018 - page 16

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
16
Návrh nového recepčního lobby
celkově respektuje jak některé zá-
sadní použité materiály (mramor,
kov), tak estetiku budovy samot-
né (černé linie výkladců a dveří).
Tyto motivy dále rozvíjí v podobě
dalšího nábytku nebo detailů a do-
plňuje nejkvalitnějšími nestárnou-
cími materiály jako je beton, mo-
saz, dřevo, kůže nebo sklo v jejich
Projekt nového interiéru
recepce a recepčního
lobby Millennium vznikl
propojením stávajícího
prostoru recepce
s vedlejší částí prodejny
obuvi. Vybouráním příčky
mezi těmito dvěma úseky
vznikl prostor 100 m
2
,
který se stal předmětem
návrhu. Jedná se o hlavní
vstupní část do rozlehlé
budovy umístěné
mezi Masarykovým
nádražím a hotelem
Marriott, která nabízí
pronájem kancelářských
a obchodních prostor.
Nový interiér recepce a recepčního lobby Millennium
LÁKÁ SPECIFICKOU NOBLESNÍ ATMOSFÉROU
čisté a perfektní podobě, a vytvá-
ří tak svěží a elegantní vzhled. Při-
rozené spojení ušlechtilých a nad-
časových materiálů, které jsou
zároveň velmi současné, vytvá-
ří specifickou noblesní atmosféru
prostoru.
Tu podporuje i výběr mobili-
áře, který tvoří eklektický výběr
současného českého i mezinárod-
ního designu. Zubatý stolek On-
dulé od úspěšné designérské dvo-
jice Jan Plecháč a Henry Wielgus
v originální duhově měňavé po-
vrchové úpravě doplňují vyso-
ce kvalitní produkty dánské znač-
ky Gubi, německé Classicon, nebo
italské Azucena. Tlumená barev-
nost nechává vyznít samotné tvary
a jejich důstojnou přítomnost v in-
teriéru.
Prostor recepce je řešen na mí-
ru. Monumentální mosazný hra-
nol samotného recepčního pul-
tu je obložen v reflexní mosazi,
ve které se rafinovaně odráží ce-
lý prostor, a dává mu tak odlehče-
ný, ale elegantní dojem. Jeho zad-
ní část je vybavena vestavěnými
úložnými systémy, prostorem pro
ledničku a minibar. Interiérový
solitér je tak kromě své reprezen-
tativní funkce vybaven funkčními
prvky pro každodenní používání
(šatna, ukládání pošty apod.). Stě-
na u recepčního pultu je také obo-
hacena o dvě niky s integrovaným
polstrovaným sezením nabízející
v rušném prostoru lobby příjem-
nou intimitu.
Nad recepčním pultem visí de-
korativní skleněné svítidlo, kte-
ré speciálně pro tuto příležitost
navrhlo úspěšné sklářské studio
Dechem, mimo jiné absolutní ví-
těz výročních cen Czech Grand
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook